Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Termín: 12.6.2013, 8:30

Miesto konania:

CVTI SR Lamačská cesta 8/A, Bratislava; konferenčná miestnosť na 2. poschodí

odborný seminár NITT SK