Aktuality

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Spustil sa dotazníkový prieskum venovaný účasti slovenských organizácií v európskom programe H2020

Centrum vedecko-technických informácií SR, ako hostiteľská inštitúcia Kancelárie Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo v novembri 2019 dotazníkový prieskum zameraný na účasť slovenských organizácií v tomto európskom programe. Cieľom dotazníkového prieskumu je zmapovať hlavné dôvody vedúce k účasti, resp. neúčasti slovenských subjektov v projektoch v rámci tohto programu.


Viac informácií

Záver novembra bude na UPJŠ v Košiciach patriť ďalšiemu ročníku úspešnej Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a European XFEL v Hamburgu organizuje Školu používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019. Pokračovanie úspešnej tradície Zimnej školy synchrotrónového žiarenia z rokov 2011, 2013, 2014 a SFEL2017 a 2018 sa uskutoční od 24. do 28. novembra 2019 v Liptovskom Jáne. Jej cieľom je podporiť rast slovenskej výskumnej komunity v oblasti vysokoúčinných rentgenovských laserov, synchrotrónov a neutrónových zdrojov.


Viac informácií

Slovenskí vedci a vedkyne si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo  cieľom  slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 7. novembra 2019 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2019.


Viac informácií

Centrum vedecko-technických informácií SR hostilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Národný okrúhly stôl o vednej politike

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej  sa v Bratislave konal v rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky  Národný okrúhly stôl o vednej politike – Spoločne za zlepšenie podmienok a kvality vedy a výskumu na Slovensku.

Podujatie sa uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií SR a jeho organizátormi boli Biomedicínske centrum SAV, Centrum vedecko-technických informácií SR a Učená spoločnosť Slovenska. Viac informácií

Už čoskoro spoznáme laureátov Ceny za vedu a techniku 2019!

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 je už tradične udeľovanie ocenení – Cena za vedu a techniku, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov a pracovníčok za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dňa 7. 11. 2019, ceny odovzdá ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.


Viac informácií

Šestnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa blíži!

V pondelok, 4. novembra 2019, sa oficiálne začína už šestnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku – TVT 2019 a potrvá až do nedele 10. novembra 2019. Vyvrcholí tak Vedecká jeseň nabitá podujatiami zameranými na popularizáciu vedy a techniky. Opäťbudete môcť objavovať vedu počas viac ako štyristo popularizačných podujatí po celom Slovensku, ako sú napríklad prednášky, festivaly, workshopy či najrôznejšie súťaže s vedecko-technickým zameraním.


Viac informácií

CVTI SR je bronzovým partnerom projektu najväčšej svetovej prehliadky inovácií, kreativity a dômyselnosti. Medzi partnermi projektu Maker Faire nechýba ani Fablab Bratislava.

Centrum vedecko technických informácií SR (CVTI SR) sa stalo bronzovým partnerom podujatia Maker Faire, To sa prezentuje ako najväčšia svetová prehliadka inovácií, kreativity a dômyselnosti pre celú rodinu.

Medzi partnermi podujatia Maker Faire patrí aj kreatívna dielňa Fablab Bratislava


Viac informácií

CVTI SR sa zapojilo do Týždňa otvoreného prístupu webinárom i národným workshopom

Týždeň otvoreného prístupu už tradične patrí širšej diskusii o problematike takzvaného Open Access.

Otvorený prístup (Open Access) možno definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Jeho podporou sa zaoberá viacero národných i medzinárodných iniciatív.  

Centrum vedecko-technických informácií SR aktívne rieši úlohy spojené s pozíciou Národného referenčného bodu pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku. Počas Týždňa otvoreného prístupu pripravilo webinár a národný workshop.   


Viac informácií

Víťazstvo v aktuálnom ročníku Ceny za transfer technológií na Slovensku patrí zavedeniu elektronického podávania prihlášok na ochranu duševného vlastníctva

Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na pozitívne príklady prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe už siedmy rok. Aktuálne ocenila počin, ktorého výsledkom je možnosť elektronického podávania prihlášok ochrany duševného vlastníctva.


Viac informácií

Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity

Kľúčoví aktéri vedy a výskumu na Slovensku sformovali tento týždeň pracovnú skupinu, ktorá pripraví Národnú deklaráciu o upevnení výskumnej integrity na Slovensku. Výskumné inštitúcie na Slovensku budú mať od októbra 2020 šancu riadiť sa národnou deklaráciou v oblasti výskumnej integrity. Prinesie konkrétne smernice, ale i ďalšie podporné štruktúry.


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>