Aktuality

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI), vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov.

Viac informácií

Synonymum podpory vedy budúci týždeň jubiluje

Budúci týždeň si Centrum vedecko-technických informácií SR pripomenie významné výročie. Už 80 rokov je synonymom podpory vedy na Slovensku. Pripravené sú pri tejto príležitosti odborné aj popularizačné podujatia.


Viac informácií

Pozývame na odborné diskusné fórum pri príležitosti 80. výročia CVTI SR

Pri príležitosti 80. výročia založenia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravujeme odborné diskusné fórum. Pozývame Vás spoločne sa venovať aktuálnym témam v oblasti informačnej podpory vedy, transferu technológií, ale aj európskeho výskumného priestoru.


Viac informácií

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ocenila porota konferencie ITAPA 2018 špeciálnou cenou

Medzinárodná konferencia ITAPA každoročne oceňuje úspešné projekty zamerané na modernizáciu a digitalizáciu verejnej správy. Po druhýkrát sa udeľovala aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Zapojiť sa mohli projekty z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju informatizácie a digitalizácie vo svojej krajine.

Špeciálnu cenu poroty tentokrát získal projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií

Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferencii.

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť - úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať v oblasti digitálnej a vedeckej gramotnosti. Aj tieto témy odznejú na pripravovanej konferencii národného projektu podporujúceho trendy vzdelávania vo vedomostnej spoločnosti.


Viac informácií

CVTI SR na čele slovenskej delegácie na III. ročníku konferencie o inovačnej a technologickej spolupráci medzi Čínou a štátmi strednej a východnej Európy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) reprezentované generálnym riaditeľom, prof. Jánom Turňom, bolo deklarované ako hlavný európsky partner za krajiny strednej a východnej Európy pre spoluprácu s Čínskou ľudovou republikou v oblasti transferu technológií.


Viac informácií

Slovenskí vedci a vedkyne si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo  cieľom  slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018.


Viac informácií

Vyjadrené číslom - už 80 rokov podpory vedy na Slovensku

Pri príležitosti 80. výročia založenia CVTI SR sme pripravili v týždni od 26. – 28. novembra 2018 priestor pre formálne a neformálne diskusie o súčasnosti i budúcnosti našej jubilujúcej inštitúcie, ale i dnešnej inovatívnej doby spojenej s neustálym rozvojom vedy a výskumu.


Viac informácií

Levočské múzeum školstva má originálnu výstavu. Venuje sa najväčšiemu výrobnému družstvu v regióne

Ponúkalo pracovné príležitosti pre nevidiacich a slabozrakých. Vďaka nemu sa mohli zdravotne znevýhodnení pracovne uplatniť a nájsť sebarealizáciu. Najväčšie výrobné družstvo v spišskom regióne je dnes vo svojej významnej podobe už minulosťou. Pripomína ju však výstava v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči.


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>