Aktuality

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Projekt ResInfra@DR: Záverečný odborný seminár o usmerneniach a odporúčaniach pre tvorcov politík a manažérov výskumných infraštruktúr

Projekt ResInfra@DR zorganizoval v Budapešti dňa 27. a 28. novembra 2018 záverečný odborný seminár, ktorý bol zameraný na vytvorenie súboru metodických usmernení a odporúčaní pre tvorcov politík a manažérov výskumných infraštruktúr, o ktorých diskutovalo viac ako 40 odborníkov z dunajského makroregiónu i mimo neho.


Viac informácií

CVTI SR pri príležitosti 80. výročia diskutovalo s odborníkmi o aktuálnych otázkach

Centrum vedecko-technických informácií SR pravidelne vytvára priestor na odborné diskusie. Ani v rámci aktuálneho pripomenutia si 80. výročia jeho založenia sme si nenechali ujsť príležitosť ponúknuť širšej odbornej verejnosti priestor zdieľať skúseností a spoločne hľadať odpovede na aktuálne otázky v oblasti podpory vedy a výskumu.  


Viac informácií

Príbeh 80-tich rokov podpory vedy na Slovensku sa začal v Košiciach

Korene inštitúcie, ktorú dnes môžeme smelo považovať za synonymum podpory vedy na Slovensku, siahajú do Košíc. Práve v tomto meste si svoje 80. výročie založenia aj pripomenula.


Viac informácií

Špeciálny program v Zážitkovom centre vedy Aurelium

Interaktívne exponáty Zážitkového centra vedy Aurelium budú nasledujúci týždeň len jedným z lákadiel pre zvedavých návštevníkov. Od pondelka do stredy je pripravený aj zaujímavý sprievodný program.

Program je pripravený pri príležitosti 80. výročia založenia CVTI SR


Viac informácií

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI), vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov.

Viac informácií

Synonymum podpory vedy budúci týždeň jubiluje

Budúci týždeň si Centrum vedecko-technických informácií SR pripomenie významné výročie. Už 80 rokov je synonymom podpory vedy na Slovensku. Pripravené sú pri tejto príležitosti odborné aj popularizačné podujatia.


Viac informácií

Pozývame na odborné diskusné fórum pri príležitosti 80. výročia CVTI SR

Pri príležitosti 80. výročia založenia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravujeme odborné diskusné fórum. Pozývame Vás spoločne sa venovať aktuálnym témam v oblasti informačnej podpory vedy, transferu technológií, ale aj európskeho výskumného priestoru.


Viac informácií

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ocenila porota konferencie ITAPA 2018 špeciálnou cenou

Medzinárodná konferencia ITAPA každoročne oceňuje úspešné projekty zamerané na modernizáciu a digitalizáciu verejnej správy. Po druhýkrát sa udeľovala aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Zapojiť sa mohli projekty z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju informatizácie a digitalizácie vo svojej krajine.

Špeciálnu cenu poroty tentokrát získal projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií

Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferencii.

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť - úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať v oblasti digitálnej a vedeckej gramotnosti. Aj tieto témy odznejú na pripravovanej konferencii národného projektu podporujúceho trendy vzdelávania vo vedomostnej spoločnosti.


Viac informácií

CVTI SR na čele slovenskej delegácie na III. ročníku konferencie o inovačnej a technologickej spolupráci medzi Čínou a štátmi strednej a východnej Európy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) reprezentované generálnym riaditeľom, prof. Jánom Turňom, bolo deklarované ako hlavný európsky partner za krajiny strednej a východnej Európy pre spoluprácu s Čínskou ľudovou republikou v oblasti transferu technológií.


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>