Aktuality

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Už čoskoro spoznáme laureátov Ceny za vedu a techniku 2019!

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 je už tradične udeľovanie ocenení – Cena za vedu a techniku, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov a pracovníčok za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dňa 7. 11. 2019, ceny odovzdá ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.


Viac informácií

Šestnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa blíži!

V pondelok, 4. novembra 2019, sa oficiálne začína už šestnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku – TVT 2019 a potrvá až do nedele 10. novembra 2019. Vyvrcholí tak Vedecká jeseň nabitá podujatiami zameranými na popularizáciu vedy a techniky. Opäťbudete môcť objavovať vedu počas viac ako štyristo popularizačných podujatí po celom Slovensku, ako sú napríklad prednášky, festivaly, workshopy či najrôznejšie súťaže s vedecko-technickým zameraním.


Viac informácií

CVTI SR je bronzovým partnerom projektu najväčšej svetovej prehliadky inovácií, kreativity a dômyselnosti. Medzi partnermi projektu Maker Faire nechýba ani Fablab Bratislava.

Centrum vedecko technických informácií SR (CVTI SR) sa stalo bronzovým partnerom podujatia Maker Faire, To sa prezentuje ako najväčšia svetová prehliadka inovácií, kreativity a dômyselnosti pre celú rodinu.

Medzi partnermi podujatia Maker Faire patrí aj kreatívna dielňa Fablab Bratislava


Viac informácií

CVTI SR sa zapojilo do Týždňa otvoreného prístupu webinárom i národným workshopom

Týždeň otvoreného prístupu už tradične patrí širšej diskusii o problematike takzvaného Open Access.

Otvorený prístup (Open Access) možno definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Jeho podporou sa zaoberá viacero národných i medzinárodných iniciatív.  

Centrum vedecko-technických informácií SR aktívne rieši úlohy spojené s pozíciou Národného referenčného bodu pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku. Počas Týždňa otvoreného prístupu pripravilo webinár a národný workshop.   


Viac informácií

Víťazstvo v aktuálnom ročníku Ceny za transfer technológií na Slovensku patrí zavedeniu elektronického podávania prihlášok na ochranu duševného vlastníctva

Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na pozitívne príklady prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe už siedmy rok. Aktuálne ocenila počin, ktorého výsledkom je možnosť elektronického podávania prihlášok ochrany duševného vlastníctva.


Viac informácií

Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity

Kľúčoví aktéri vedy a výskumu na Slovensku sformovali tento týždeň pracovnú skupinu, ktorá pripraví Národnú deklaráciu o upevnení výskumnej integrity na Slovensku. Výskumné inštitúcie na Slovensku budú mať od októbra 2020 šancu riadiť sa národnou deklaráciou v oblasti výskumnej integrity. Prinesie konkrétne smernice, ale i ďalšie podporné štruktúry.


Viac informácií

Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení sú témou aktuálneho ročníka konferencie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

Tradičné podujatie konferencia TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ opätovne poskytuje priestor pre odbornú diskusiu o témach vzťahujúcich sa k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. 

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa 23. októbra 2019 uskutoční už deviaty ročník konferencie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ (TTSZ).  


Viac informácií

Konferencia učiteľov stredných škôl zapojených do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ priniesla zaujímavé podnety pre orientáciu mladých ľudí na štúdium informatiky a IKT.

V dňoch 17. - 19. októbra 2019 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 198 účastníkov - učiteľov informatiky, matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie a predmetov zameraných na IKT, expertov z CVTI SR a partnerských vysokých škôl (UPJŠ, TUKE, ŽU, UKF a UMB), zástupcov IT Asociácie Slovenska, klastra Košice IT Valley a IT firiem.


Viac informácií

Aktuálne trendy vo vyučovaní informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov v spojení s kybernetickou bezpečnosťou a digitálnymi technológiami sú výzvou pre učiteľov stredných škôl

Učiť informatiku, matematiku, chémiu či biológiu trendovo je aktuálnou požiadavkou pre prípravu mladej generácie na digitálnu transformáciu. O tom, o sieťových technológiách a bádateľskom spôsobe vyučovania bude konferencia, ktorá sa  uskutoční sa v Tatranských Matliaroch v dňoch 17. - 19. októbra 2019.      

Podujatie sa organizuje ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s partnerskými univerzitami a ďalšími partnermi.


Viac informácií

Inteligentná zábava pre „matematické hlavičky“ / Malynár, Matik, STROM začínajú už v októbri

Pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o úlohy presahujúce rámec učebných osnov a vyžadujú si štúdium odbornej matematickej literatúry, samostatné myslenie a hlbší záujem o danú problematiku sme aj pre tento školský rok v ramci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravili korešpondenčné semináre.


Viac informácií
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>