Aktuality

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Užitočné informácie, úspešné príklady aj praktické rady. Koncom marca štartuje TOUR de ERA

Výskumníci, akademici, podnikatelia, ale aj záujemcovia z verejného či neziskového sektora majú v najbližšom období možnosť dozvedieť sa o programoch takzvaného Európskeho výskumného priestoru (ERA) viac. Navyše získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov. Naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy až po Košice, štartuje koncom marca TOUR de ERA.


Viac informácií

Pripomienkovanie k výzve Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

CVTI SR vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu v zmysle dopytovej výzvy  Manažment údajov inštitúcie verejnej správy. Pripomienky zasielajte do 6. 3. 2019 do 14.00 hod..


Viac informácií

Praktické informácie aj úspešné príklady ... aj taký bol COST InfoDay 2019

Dňa 7. februára 2019 sa v zasadacích priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnilo podujatie COST Infoday 2019. Podujatie pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci so zástupcami programu COST, Centrom vedecko-technických informácií SR a Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). Na podujatí vystúpili zástupcovia COST, MŠVVaŠ SR, úspešní účastníci v programe COST zo Slovenska a riaditeľ COST Association Dr Ronald de Bruin.


Viac informácií

Prečo a ako komercializovať výskum v Life Science

V priestoroch Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského sa 28. februára 2019 o 17. hodine uskutoční prednáška PREČO A AKO KOMERCIALIZOVAŤ VÝSKUM V LIFE SCIENCE.  


Viac informácií

Zapoj svoj tím do súťaže robotov!

Srdečne Vás pozývame na Európsku konferenciu o vzdelávaní v robotike (ECER), ktorá sa bude konať v dňoch 8-12. apríla, 2019 vo Viedni. ECER je medzinárodná vedecká konferencia pre študentov, kde výskumníci prezentujú svoje výstupy a zároveň zapájajú študentov do interaktívnej debaty, súčasťou konferencie je aj ukážka a súťaž robotov vrátane oficiálnej európskej regionálnej súťaže Botball a PRIA Open. Do súťaže PRIA Open a PRIA Aerial je stále možné sa zapojiť!


Viac informácií

Knihovnícke odborné minimum - kurz plne obsadený!

Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania
Bratislava 1. - 12. 4. 2019
 - kurz plne obsadený!


Viac informácií

SK4ERA: Výzva na prihlásenie sa za experta/mentora

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu H2020. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektov.


Viac informácií

Projekt VIP4SME: Workshop priblížil tému ochrany dizajnu

V rámci projektu VIP4SME sa 12. decembra 2018 v priestoroch Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) konal workshop s názvom Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softvérových aplikácií.


Viac informácií

Prevádzková doba počas vianočných sviatkov

od 2.1.2019 - štandardná prevádzková doba


Viac informácií

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie: Učitelia zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. Získali medzinárodný certifikát

Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje „Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento medzinárodne uznávaný certifikát rozšíril ich digitálne zručnosti. 


Viac informácií
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>