Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Aktuálne trendy vo vyučovaní informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov v spojení s kybernetickou bezpečnosťou a digitálnymi technológiami sú výzvou pre učiteľov stredných škôl

Učiť informatiku, matematiku, chémiu či biológiu trendovo je aktuálnou požiadavkou pre prípravu mladej generácie na digitálnu transformáciu. O tom, o sieťových technológiách a bádateľskom spôsobe vyučovania bude konferencia, ktorá sa  uskutoční sa v Tatranských Matliaroch v dňoch 17. - 19. októbra 2019.      

Podujatie sa organizuje ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s partnerskými univerzitami a ďalšími partnermi.


Viac informácií

Inteligentná zábava pre „matematické hlavičky“ / Malynár, Matik, STROM začínajú už v októbri

Pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o úlohy presahujúce rámec učebných osnov a vyžadujú si štúdium odbornej matematickej literatúry, samostatné myslenie a hlbší záujem o danú problematiku sme aj pre tento školský rok v ramci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravili korešpondenčné semináre.


Viac informácií

Populárno-náučný časopis Quark sa v novinových stánkoch prvýkrát objavil 1. septembra 1995

„Tak ako bez jednotlivých častí nie je možná existencia žiadnej matérie, ani bez nášho časopisu by slovenská kultúra nebola kompletná,“ napísal v prvom vydaní Quarku jeho zakladateľ Eduard Drobný,


Viac informácií

Odborníci majú jednoduchší prístup k informáciám o grantovej podpore výskumu, vývoja a inovácií z európskych štruktúr

Slovensko sa aj formou nového národného portálu zapojilo do takzvaného Európskeho výskumného priestoru. Vďaka nemu má odborná verejnosť uľahčený prístup ku komplexným informáciám o možnostiach získania grantov z fondov Európskej únie.


Viac informácií

Počas októbrového Týždňa otvoreného prístupu ponúkne CVTI SR celonárodnú konferenciu aj webinár

Týždeň otvoreného prístupu sa tento rok uskutoční 21. - 27. októbra 2019. Tohtoročnou témou je rovnosť v prístupe k otvoreným vedomostiam, ktorá nadväzuje na minuloročnú tému, ktorou bolo formovanie spravodlivých základov pre otvorené poznanie. Tento ročník je už jedenásty v poradí.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) plní od roku 2013 funkciu Národného referenčného bodu pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku. Počas tohtoročného Týždňa otvoreného prístupu ponúkne webinár „Úvod do otvoreného prístupu“ a konferenciu „Open Access: jeho príležitosti a výzvy“.


Viac informácií

Európska komisia zverejnila aktualizáciu Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020

Dňa 2. júla 2019 Európska komisia zverejnila finálnu aktualizáciu Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020. V aktualizovanom pracovnom programe sa teraz uvádzajú úplné tematické texty všetkých tém do roku 2020, ktoré sa predtým uverejňovali len ako titulky. Okrem toho boli do takmer všetkých programových častí programu Horizont 2020 pridané nové témy.


Viac informácií

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: Požiadavky praxe si ako učiteľ informatiky môžeš overiť priamo v IT firmách

Ak je vašou snahou poskytnúť na hodinách informatiky svojím žiakom tie najaktuálnejšie informácie priamo z prostredia IT firiem, je tu príležitosť, získať tieto znalosti z praxe formou stáže.


Viac informácií

Finančné pravidlá v programe H2020 predstaví komunikačná kampaň Európskej komisie

Audítori, skúsení manažéri grantov, ale aj podporovatelia výskumných pracovníkov pri realizácii projektov a rovnako i administratívna podpora v tejto oblasti. Všetkým tým je určená komunikačná kampaň Európskej komisie o finančných pravidlách H2020. Podujatie sa bude konať 25. júna v priestoroch CVTI SR. 


Viac informácií

„Digitálne prázdniny“ vo Fablab Bratislava

Vyrobiť si tričko, ktoré nemá žiadny spolužiak, vytvoriť hračku v 3D tlačiarni a vlastnoručne naprogramovať robota. Aj takýto môže byť prázdninový program  ... v tábore digitálnych technológií.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>