Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“, ktoré budú Komisii poskytovať odborné poradenstvo pri identifikácii a realizácii jednotlivých misií v programe Horizon Europe, ďalšom výskumnom a inovačnom programe EÚ.


Viac informácií

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: Je tu príležitosť učiť informatiku inak. Ako? Napovedia úvodné stretnutia školení

Od druhej polovice júna a začiatkom júla je tu príležitosť pre pedágov stredných škôl tzúčastniť sa prvých stretnutí inovačného a aktualizačného vzdelávania zameraného na informatiku. Prihlásiť sa je možné na školenia zamerané na tri oblasti inovatívnej výučby. Konkrétne, Informatika v prírodných vedách a matematike; Počítačové systémyVýučba pokročilých techník programovania a Objektový prístup k programovaniu.

 


Viac informácií

Digitálna transformácia nie je nový pojem, ale výzva plná rýchlych zmien

Viac ako stotridsať odborníkov diskutovalo sa o politických stratégiách na európskej i národnej úrovní krajín V4 v oblasti digitálnej transformácie. Výskumní pracovníci a inovátori z krajín V4 priblížili ako vytvárajú nové poznatky a  aplikujú digitálne technológie v praxi. Medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k digitálnej transformácii reagovala na aktuálnu tému technologickej revolúcie. 


Viac informácií

Radi kreslíte, alebo fotíte?

Radi kreslíte, alebo fotíte? Pošlite svoje výkresy alebo fotografie do našej súťaže. Tento rok sme pre vás pripravili výtvarnú súťaž na tému „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet" a fotografickú súťaž „Prvky okolo nás“.


Viac informácií

V Centre vedecko-technických informácií SR sa zdieľali skúsenosti v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne

V rámci medzinárodného projektu ResInfra@DR, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, ako jeden z medzinárodných projektov sa konalo fórum zamerané na výmenu know-how v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne.


Viac informácií

Výskumná integrita zahŕňa aj otázky čestnosti vo vedeckej praxi. Slovenské univerzity a výskumné inštitúcie sa budú môcť prihlásiť k Vyhláseniu o zabezpečení Výskumnej integrity na Slovensku

Problematika odhaľovania plagiátorstva, ale predovšetkým štandardizácia správnej vedeckej praxe či téma takzvaných etických kódexov výskumníkov je v súčasnosti aktuálnou. O situácii v tejto oblasti na Slovensku a pojme vedecká integrita diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii.


Viac informácií

Tohtoročná Cena za transfer technológií čaká nominácie do 15. septembra 2019

Hľadajú sa "naj" technológie a inovácie, pôvodcovia/pôvodkyne, pôvodcovské kolektívy, počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku. Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2019 prijíma nominácie do 15. septembra 2019. 


Viac informácií

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.


Viac informácií

Účastníci takzvaných „Widening“ nástrojov zhodnotia zapojenie sa v programe Horizont 2020

Tím ERAdiate v spolupráci s COST - European Cooperation in Science and Technology asociáciou pripravuje jedinečný workshop s názvom "Success factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook." Workshop sa uskutoční 20. mája 2019 v zasadačke Vedeckej rady (Nová Menza) na Žilinskej univerzite v Žiline.


Viac informácií

22. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 13. 5. 2019 v Bratislave.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>