Aktuality

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

KORONAVÍRUS │ Obmedzenie služieb CVTI SR

Oznam k úprave poskytovania knižnično-informačných služieb CVTI SR


Viac informácií

Kurz Knihovníckeho odborného minima zrušený

Kurz v termíne 23.3. - 3.4.2020  je ZRUŠENÝ!


Viac informácií

Vzdelávanie pre oblasť IT reaguje na aktuálne trendy. Vysokoškoláci majú v ponuke nové predmety.

Vysokoškoláci s ambíciou uplatniť sa v IT sektore majú možnosť využiť nové a inovované predmety. Vďaka činnosti takzvaného Kompetenčného centra pre vzdelávanie na vysokých školách si môžu zvoliť z viacerých z nich.


Viac informácií

Informačné podujatia aj priama inovačná podpora. CVTI SR ako súčasť najväčšej európskej siete na podporu malých a stredných podnikov rozširuje svoje služby.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bude pomáhať vyhľadávať zahraničných partnerov na spoluprácu, organizovať kooperačné podujatia a poskytovať cielenú inovačnú podporu v oblasti napríklad prístupu k financovaniu výskumu a vývoja. Tieto služby má poskytovať ako súčasť slovenského konzorcia celoeurópskej siete na podporu malého a stredného podnikania Enterprise Europe Network.    

 


Viac informácií

Interaktívna expozícia Múzea špeciálneho školstva v Levoči v krátkom videu. Malá inšpirácia k veľkému zážitku - jeho návšteve.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je moderné a interaktívne. Čo ponúka najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja? Inšpirujte sa videovizitkou, zažite ho osobne. 


Viac informácií

Finančná i nefinančná podpora pri ochrane a komerčnom zhodnotení vytvoreného duševného vlastníctva. Významný projekt zameraný na transfer technológií pokračuje.

Začiatkom decembra 2019 bola medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a CVTI SR podpísaná Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II.  Je pokračovaním projektu NITT SK z predchádzajúceho programového obdobia.


Viac informácií

Európska komisia hodnotí prvých päť rokov realizácie Horizont 2020

Horizont 2020 na Slovensku zastupuje Národná kancelária Horizontu, ktorá sídli v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Ako vstúpiť do Horizontu 2020 Vám poradia Národné kontaktné body (NCP). Ide o národné podporné štruktúry pre tento program. Každý NCP má na starosti niekoľko tematických oblastí programu. Aktuálne Európska komisia publikovala výsledky implementácie Rámcového programu na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 za prvých päť rokov svojej existencie.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>