Učenie programovania bezplatne už pre žiakov základných a tiež stredoškolákov

Prostredníctvom obľúbeného formátu podujatí IT čajovňa môžu  žiaci a študenti aj v novom roku  využiť voľný čas počítačovými hrami. Naučia sa ich programovať.

Prví budú programovať žiaci základných škôl. O týždeň si to vyskúšajú stredoškoláci. Podujatia ONLINE IT ČAJOVŇA sa organizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Záujemcom z radov žiakov  základných škôl predstaví lektor online prostredie MakeCode Arcade. To umožňuje vytvárať jednoduché 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch napríklad zbieranie ovocia, space invadors a podobne. Vytvorené hry si účastníci vyskúšajú na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

TERMÍN: 15. 1. 2021 od 13:00

PRIHLASOVANIE

Stredoškolákom lektor rovnako predstaví online prostredie MakeCode Arcade, ktoré umožňuje vytvárať 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch.

Vytvoria dve hry, ktoré budú obsahovať animácie. Vyskúšajú si ich taktiež na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

TERMÍN: 22. 1. 2021 od 14:00

PRIHLASOVANIE

Lektorom oboch podujatí bude PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. Voštinár vyučuje na Katedre informatiky, Fakulty  prírodných vied, Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Dlhodobo sa venuje práci so žiakmi a popularizácii.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Učenie programovania bezplatne už pre žiakov základných a tiež stredoškolákov

Posledný update stránky: 2021-01-13 12:08