Manažérske zručnosti už ako študent? Stredoškoláci môžu využiť ponuku online školy

Stredoškoláci, ktorí chcú rozvíjať svojho tímového ducha, rozhodnosť, sebaprezentáciu alebo sa chcú dozvedieť ako funguje digitálny marketing môžu tieto zručnosti získať bezplatne. Stačí sa prihlásiť  na ONLINE školu manažérskych a IT zručností.

„Online škola účastníkov oboznámi so základmi práce úspešného manažéra. Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si postupne záujemcovia precvičia manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšia si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalia sa v tvorbe prezentácií, naučia sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšajú si aj základy digitálneho marketingu,“ informuje Viliam Lendel

prodekan pre vzdelávanie Fakulty riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA).

Podujatie ONLINE školu manažérskych a IT zručností 2021 pripravila Fakulta riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA), ako jeden z partnerov projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Projekt je realizovaný CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami.

Denný tábor sa uskutoční  každý deň v týždni 8. až 12. februára 2021. Študenti sa budú vzdelávať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams a pozvánku dostane každý účastník na svoj email.

Predtým je však potrebné prihlásiť sa cez registračný formulár v termíne do 31. januára 2021.

Účasť na kurze je bezplatná. Počet miest na kurze je limitovaný.  

Ak chcú stredoškoláci vedieť prečo je dobré takúto príležitosť využiť, môžu navštíviť priamo webovú stránku FRI UNIZA. Dostatočne motivujúco však znejú už nasledujúce slová organizátor z fakulty: „Účastníci, ktorí úspešne absolvujú tento týždenný kurz, môžu byť prijatý na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky. Stačí ak priložia získaný certifikát.“

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Manažérske zručnosti už ako študent? Stredoškoláci môžu využiť ponuku online školy

Posledný update stránky: 2021-01-15 10:55