Chystá sa leto s IT Akadémiou

Zážitok z matematiky či fyziky, postaviť si a naprogramovať vlastného robota, možnosť nájsť odpovede na otázky, ako informačné technológie pomáhajú vede.

Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory.

Zážitková matematika, informatika a prírodné vedy

Odborné a zážitkové aktivity zamerané na prírodné vedy, matematiku a informatiku ponúka Smart Tábor 2021 v Danišovciach, ktorý bude prebiehať 21.8.2021 - 27.8.2021. Pobytový tábor zabezpečujú lektori z UPJŠ Košice, univerzita je jedným z partnerov národného projektu IT Akadémie.

Šikovnosť v robotike a programovaní

Pre šikovných žiakov so záujmom o robotiku, konštrukciu, programovanie, 3D tlač a video tvorbu, vo veku od 11 do 18 rokov a ktorí majú čas v termíne v termíne od 03.07.2021 do 17.07.2021 je pripravené Letné sústredenie talentovanej mládeže národného projektu IT Akadémia 2021. Pobytový tábor zabezpečujú lektori z CVTI SR a tvorivej dielne Fablab. Tábor sa uskutoční v krásnom prostredí hotela Bartoška v Čremošnom.

A opäť "v hre" robotika a programanie ... ale aj vlasná počítačová hra

Možnosť vytvoriť si kreatívne vlastnú počítačovú hru budú môcť  v týždni21.8.2021 - 27.8.2021 aj žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ alebo sekundy až tercie 8-ročného gymnázia v Školskom výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici (SVŠ Banská Bystrica) v dennom IT tábore. Budú môcť kresliť  v 3D priestore prostredníctvom programu Autodesk 123D Design, ale aj využívať Lego stavebnice  pri stavbe rôznych robotických konštrukcií a ich programovaní.

Dni s matematikou či informatikou ... ale nie v škole

Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ, prímy 8-ročného gymnázia  a 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda – kvarta 8-ročného gymnázia so záujmom o prírodné vedy, matematiku a informatiku sa pripravujú 2 turnusy  denného tábora v priestoroch  UPJŠ Košice. Prvý turnus sa uskutoční v termíne 12. – 16.7.2021 a druhý turnus v čase 19. – 23.7.2021.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Posledný update stránky: 2021-05-26 15:33