85vyrocie.cvtisr.sk

Bezplatné interaktívne workshopy pre učiteľov a žiakov. Aprílová ponuka je aj o dátach či vzťahoch

Nestačí mať len skvelé vedomosti a myšlienky. Aby sme uspeli, musíme vedieť svoje schopnosti neustále zdokonaľovať a pútavým spôsobom prezentovať.

Rozvíjať tieto dôležité zručnosti pomôžu aj interaktívne workshopy. Pripravené sú v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v spolupráci s partnerskými IT firmami.

Ako posunúť každý projekt dopredu

„Od nápadu k dátam“ je interaktívny workshop všetkých učiteľov stredných škôl. Prebieha v troch na seba nadväzujúcich častiach. Webináre sa zameriavajú na základné fázy vývoja akéhokoľvek projektu. Rozšíria znalosti o senzoroch, komunikácii, serveroch a možnostiach ako dáta získať, spracovať, odoslať či zobraziť. Účastníci získajú praktické skúsenosti, ktoré môžu posunúť dopredu každý projekt a ukážu, že nie stále, existuje len jedna správna cesta.

Ako pracovať na vzájomných vzťahoch a tímovej dynamike

Ďalší workshop pre učiteľov „Radikálne otvorené vzťahy“ priblíži ako správne spätnú väzbu dávať, prijímať a neustále efektívne aplikovať tieto pravidlá nielen v škole, ale aj v bežnom živote. Pripravené sú praktické cvičenia a aktivity. Výrazne napomôžu zlepšiť vzťahy v škole, tímovú dynamiku medzi pedagógmi, podporia budovanie dôvery so žiakmi.

Ako prezentovať technikami tých najlepších

Ako sa stať lepším rečníkom už počas štúdia na strednej škole, urobiť skvelú, modernú prezentáciu na akúkoľvek tému, hovoriť s väčšou sebaistotou a bez strachu, dodať svojej prezentácii prirodzený spád... To všetko priblížia skupinové aj individuálne aktivity workshopu „Hovor ako TED: Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších.

„O všetky popularizačné podujatia je veľký záujem a krátko po ich zverejnení sú plne obsadené. Preto sa snažíme dopĺňať nové termíny. Sledovať ich záujemcovia môžu na Facebook profile  IT Akadémie, ale aj v kalendári podujatí na webovej stránke národného projektu v kategórii workshopy,“ hovorí Zuzana Kravecová, garantka uvedenej aktivity. Ako doplnila, veľký záujem bol a naďalej je aj o tvorbu webových stránok. Pripravované workshopy budú nadväzovať na základy jazyka HTML.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Bezplatné interaktívne workshopy pre učiteľov a žiakov. Aprílová ponuka je aj o dátach či vzťahoch

Posledný update stránky: 2021-04-08 10:40
×