85vyrocie.cvtisr.sk

AKTUÁLNE│Vedecká knižnica CVTI SR mení od 1.6. 2022 prevádzkové hodiny

Vedecká knižnica CVTI SR mení od 1.6. 2022 prevádzkové hodiny. Využite jej služby podľa aktuálnych prevádzkových hodín.

Od 1.6. 2022 sa mení prevádzková doba poskytovania knižnično-informačných služieb CVTI SR.

Naše knižnično-informačné služby môžete využiť podľa aktualizovaného časového harmonogramu.

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy; 

všeobecná študovňa + internetové pracoviská:

pondelok, streda│ 8.00 – 18. 00 hod.
utorok, štvrtok, piatok │ 8. 00 – 16. 00 hod.

 

Posledný update stránky: 2022-07-14 13:08
×