Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | > >>

POZVÁNKA│Čo je keramika? Neznámy svet materiálov

Keramika je materiál, ktorý poznáme všetci. Alebo si to aspoň myslíme. U väčšiny z nás sa ale znalosti týkajúce sa keramiky končia pri kuchynskom riade, tí pokročilejší zrejme vedia, že za keramiku považujeme aj mnohé stavebné materiály, či už tehly, dlažby alebo sanitu. ...

Najnovšiu prednášku v rámci cyklu Vedecká cukráreň bude mať profesor Dušan Galusek, ktorý  sa vo svojej vedeckej práci zaoberá výskumom pokročilých keramických materiálov a skiel s cieľom zlepšiť ich materiálové charakteristiky vymedzujúce ich použitie v technickej praxi.


Viac informácií

Sme súčasťou│Výzva k účasti na globálnej CITY NATURE CHALLENGE

Do šiesteho ročníka celosvetovej výzvy CITY NATURE CHALLENGE na dokumentovanie biodiverzity v mestách sa aktuálne môžu zapojiť aj Bratislavčania. CVTI SR túto výzvu takzvanej občianskej vedy aktívne podporuje.
 

Viac informácií

RTVS zaujal Fablab - kreatívna dielňa CVTI SR │Fablab pripravuje na povolania budúcnosti

Správy RTVS zavítali so svojou kamerou do Fablabu, kreatívnej dielne CVTI SR, v ktorej sa zhmotňujú myšlienky. Svoje skúsenosti s najmodernejšími technológiami vo Fablabe približil šikovný študent aj vedúci tohto úžasného ("fabulous") laboratória. Pretože Fablab (nielen) pripravuje na povolania budúcnosti.


Viac informácií

Networking Academy Games 2021 on-line. Projekt IT AKADÉMIA pomáha vyhľadávať IT talenty

Študenti z celej SR sa už tradične stretli na 16. ročníku celoštátneho kola súťaže študentov v oblasti sieťových technológií. Po druhýkrát netradične – on-line!

Dňa 21.4.2021 sa konalo v poradí už 16. celoštátne kolo súťaže študentov slovenských stredných a vysokých škôl, v rámci ktorej mali študenti možnosť prezentovať svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí. Súťaž bola aj v tomto roku, po druhýkrát v jej histórii, organizovaná vzhľadom na mimoriadne podmienky v súvislosti s rizikom nákazy koronavírusom COVID-19 on-line s využitím videokonferenčného a kolaboračného systému Webex.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.


Viac informácií

PODCAST │Testovania bezpečnosti bez laboratórnych zvierat

Viete si predstaviť sústavu navzájom prepojených umelo vypestovaných mini-orgánov z laboratória, na ktorých by sa testovali rôzne chemikálie, lieky alebo kozmetika? Takáto platforma, ale aj iné možnosti testovania bez použitia laboratórnych zvierat sa už stávajú realitou. V najnovšom podcaste ju priblíži Helena Kanďárová, odborníčka na toxikológiu a farmakológiu.


Viac informácií

Veda v CENTRE│Zelený betón

Vďaka svojej tvarovateľnosti v tekutom stave a schopnosti tuhnúť a tvrdnúť je betón nenahraditeľným základným stavebným materiálom univerzálnym na všetky typy pozemného a inžinierskeho staviteľstva.

Pojem zelený betón predstaví prof. Martin T. Palou v prednáške z tradičného cyklu Veda v CENTRE.


Viac informácií

Poskytovanie služieb od 19. 4. 2021

Od 19.4.2021 poskytujeme knižnično-informačné služby v štandardnom rozsahu a režime pri dodržiavaní stanovených opatrení


Viac informácií

Bezplatné interaktívne workshopy pre učiteľov a žiakov. Aprílová ponuka je aj o dátach či vzťahoch

Nestačí mať len skvelé vedomosti a myšlienky. Aby sme uspeli, musíme vedieť svoje schopnosti neustále zdokonaľovať a pútavým spôsobom prezentovať.

Rozvíjať tieto dôležité zručnosti pomôžu aj interaktívne workshopy. Pripravené sú v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v spolupráci s partnerskými IT firmami.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami.


Viac informácií

PODCAST │ Transfer technológii: Ako preniesť nové nápady a inovácie do praxe?

Duševné vlastníctvo predstavuje „majetok“, má teda rovnako ako hmotný majetok aj určitú hodnotu, ktorú možno vyjadriť a často predstavuje významný až dominantný prvok v podnikaní mnohých firiem.

Takzvaný transfer technológií zahŕňa ochranu duševného vlastníctva a jeho komercializáciu - čiže zhodnotenie v praxi. Ako to funguje priblížia v aktuálnom podcaste Veda na dosah kolegovia z Odboru transferu technológií CVTI SR.


Viac informácií

VIDEOZÁZNAM│Prečo sa v čase krízy zvyšuje viera v nezmysly?

Niekedy sa zdá, že sa s nástupom pandémie akoby roztrhlo vrece s rôznymi nezmyslami. Zo sociálnych sietí na nás vyskakuje jedna hlúposť za druhou. ...

Sériu online podujatí Veda v CENTRE - vírusy - uzatvára doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., prednáškou Prečo sa v čase krízy zvyšuje viera v nezmysly? 


Viac informácií
<< < | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | > >>