Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

„Pozvánka“ na Malohont či Novohrad. Digitálnu podobu dostanú ďalšie významné regionálne tituly

Vyše 500 tisíc strán dokumentov. To je číslo, ktoré je dnes aktuálne pre bezplatnú digitalizáciu fondov verejných knižníc po celom Slovensku v rámci iniciatívy konzorcia Knižnice pre Slovensko. A pokračuje sa ďalej. 

Digitalizovalo sa buď priamo vo vedeckej knižnici Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré aktivity konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) zastrešuje alebo v jednotlivých knižniciach vďaka putovnému skeneru. Digitalizácia pokračuje a moderné digitalizačné pracovisko využije najbližšie Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.      


Viac informácií

AKTUÁLNE│Vedecká cukráreň

Šport je fenomén, ktorému rozumie takmer každý. Prináša nám zábavu, napätie, je zdrojom inšpirácie a emócií. Veda je zas náročná oblasť, ktorá stojí veľa námahy, rozmýšľania i času a vo vzťahu k športu ju vnímame často len okrajovo.

Vedecká cukráreň │O športe trochu inak – aj športovanie je veda

Hosť: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., Katedra gymnastiky Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave │22. júna 2023 o 9.00 hod.│konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8A v Bratislave


Viac informácií

Séria krátkych dokumentárnych filmov z produkcie CVTI SR

Výskum v oblasti biotechnológií a biomedicíny, výskum v rámci kvantových technológií v súlade s požiadavkami kybernetickej bezpečnosti, výskum v téme vývoja kitov na včasnú diagnostiku vybraných chorôb, sféra pokročilých materiálov a výskum účinkov vitamínu D a jeho potenciálu v prevencii a liečbe respiračných ochorení vrátane nákazy COVID-19. To sú témy cyklu piatich krátkych dokumentárnych filmov z produkcie CVTI SR s názvom Veda zblízka.

Séria mapuje zaujímavé slovenské vedecké pracoviská a ich výskumné tímy, ktoré svojimi výsledkami vo vede neraz dosahujú európsku až svetovú úroveň.

Jednotlivé časti série Veda zblízka si môžete pozrieť vo vysielaní RTVS vždy v sobotu od 3. júna do 1. júla 2023 na Dvojke.


Viac informácií

Na leto sa chystá tábor plný skúmania, zábavy aj IT technológií

Tiež máte radi, keď sú veci dobre „vymyslené“, alebo domyslené? Chcete skúmať procesy chemického pokusu, riešiť zábavnou formou výskumné otázky, venovať sa programovaniu mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii, LEGo robotom, zažiť veľa dobrodružstva a spoznať nových kamarátov?

Pozývame Ťa na  Denný STEM tábor UPJŠ v Košiciach v dňoch 17.7. – 21.7.2023 a 24.7. – 28.7.2023, ktorý je jednou z aktivít podporovaných v rámci udržateľnosti  národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.


Viac informácií

Na Medzinárodný deň detí vás CVTI SR pozýva do OC VIVO! Bratislava

Centrum vedecko-technických informácií SR vás srdečne pozýva osláviť Medzinárodný deň detí 1. júna 2023 do obchodného centra VIVO! Bratislava. Môžete sa tešiť na putovnú výstavu Wireless World, ktorá je venovaná významnej slovenskej osobnosti – Jozefovi Murgašovi. Expozícia prezentuje jeho výskum a objavy v rámci rádiotelegrafie a bezdrôtovej komunikácie. Výstava Jozef Murgaš – bezdrôtový svet bude v OC VIVO! umiestnená od 1. júna 2023 do 30. júla 2023.

V stánku CVTI SR vám predstavíme aktivity Centra vedecko-technických informácií SR zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Vziať si od nás budete môcť vzdelávacie infografiky z dielne portálu VEDA NA DOSAH a zároveň si budete môcť vyskúšať zábavné aktivity: edukačné hry a hlavolamy, ale aj virtuálnu realitu.


Viac informácií

Veda v CENTRE │Fakty a fikcia vo vede a v umení

Človek je bytosť, ktorá obýva nielen reálny svet, teda svet faktov, ale žije aj v ríši možností a imaginácie. Do tohto sveta nám cestu sprístupňuje fikcia. Aký má fikcia charakter a kde je jej miesto v poznaní? Sú všetky umelecké diela fikciami? Môžu prinášať poznanie o svete? Kam zaraďujeme fotografiu? Prečo pri vymyslených dojímavých príbehoch plačeme?

Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 29. júna 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našimi hosťami budú prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied a Mgr. Michal Šedík, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Viac informácií

AKTUÁLNE│24. 5. 2023

Dňa 24. 5. 2023 bude knižnica pre verejnosť ZATVORENÁ z dôvodu nahlásenej odstávky vody v budove na Lamačskej ceste.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.

(vedecká knižnica CVTI SR)


Viac informácií

Poznáme laureátov ocenenia osobností slovenskej vedy za rok 2022

Päť výnimočných slovenských osobností pôsobí v oblasti matematiky, techniky, chémie, strojárskych technológií, informatiky a umelej inteligencie.

Už 26. ročník podujatia Vedec roka SR 2022 sa uskutočnil 16. mája 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľov podujatia,vyberala laureátov spomedzi 62 nominovaných vedeckých osobností. Ocenenia za významné dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku sa odovzdávali v piatich kategóriách.


Viac informácií

AKTUÁLNE│služby vedeckej knižnice

Vedecká knižnica CVTI SR aktuálne informuje, že od stredy 10. 5. od 18:00 hod. do nedele 14. 5. 2023 NEBUDE prístupný online katalóg CVTI SR a taktiež nebude možné si vypožičať a ani vrátiť dokumenty do knižnice CVTI SR z dôvodu prechodu na nový knižnično-informačný systém.

Služby študovne CVTI SR budú prístupné bez zmeny a taktiež nebude obmedzený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR.


Viac informácií

Aurelium│Medzinárodný Deň svetla

V rámci Medzinárodného dňa svetla pripravilo Medzinárodné laserové centrum a Centrum vedy Aurelium (CVTI SR) zážitkový deň o svetle, optike a fotonike. Podujatie pre školy a širokú verejnosť sa uskutoční v Zážitkovom centre vedy Aurelium dňa 16. mája 2023 od 9:00 do 16:00.

Deň svetla prináša návštevníkom zaujímavosti o svetle, fotonike, laseroch a ľudskom vnímaní farieb. Okrem toho prinesie aj predstavenie novej interaktívnej pomôcky vo výuke fyziky. Podujatie bude pozostávať z teoreticko-odbornej a zážitkovej časti.


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>