85vyrocie.cvtisr.sk

Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Objav Aurela Stodolu a pošli video

Žiaci a študenti základných a stredných škôl môžu prostredníctvom tvorby videa aktívnejšie spoznať osobnosť slovenského vedca Aurela Stodolu.

Zážitkové centrum vedy Aurelium, CVTI SR vyhlasuje 2. ročník videosúťaže, tentokrát na tému Objav(y) Aurela Stodolu.

Otvorená výzva na predkladanie študentských prác  môže byť doplnkovou vzdelávacou aktivitou počas hodín a seminárov z fyziky.  Cieľom je spoznať osobnosť Aurela Stodolu, jeho život a najmä jeho objavy. 


Viac informácií

Zvedavcov čaká európsky festival vedy. Zážitkové múzeum pripravilo vlastný „zážitok“

V rámci európskeho podujatia „pre všetkých zvedavých“ spoznáte v interaktívnom múzeu aj prírodné krásy nášho Slovenského raja.

K 16. ročníku Európskej noci výskumníkov sa pripája aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, CVTI SR. Odborník na environmentálnu výchovu priblíži na besedách unikátnosť národného parku Slovenský raj. Posledný septembrový piatok bude teda u špeciálnych múzejníkov v Levoči opäť o niečo viac zážitkovejší. Pozvanie z múzea platí pre školské skupiny aj širokú verejnosť.


Viac informácií

Európska noc výskumníkov prinesie neopakovateľné zážitky s vedou opäť naživo

Aj tento rok sa posledný septembrový piatok, 30. 9. 2022, pripojí päť slovenských miest k najväčšiemu vedecko - popularizačnému podujatiu v Európe, aby ukázali malým aj veľkým výskumníkom, že dôvera vo vedu je aj naďalej silná.

Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina a Poprad sa opäť na jeden deň ponoria do tajov vedy a návštevníkom Európskej noci výskumníkov prinesú najnovšie vedecké objavy a inovácie. Ich sprievodcami budú významní zahraniční vedci, ale aj poprední slovenskí výskumníci a mladé vedecké nádeje.


Viac informácií

PODCAST│Koľko stromov treba na záchranu klímy?

Celý svet hľadá spôsoby ako spomaliť či zvrátiť klimatickú zmenu. Úlohu hlavných „bojovníkov“ v tomto ťažkom boji by mohli zohrávať práve stromy, ktoré tu existujú s nami od počiatku života. Primárne nám poskytujú cenný kyslík, ale okrem toho plnia množstvo funkcií, ktoré sú na prvý pohľad neviditeľné. Jednou z nich je ukladanie uhlíka, ktorého produkcia na svete stále stúpa. Lesy však podliehajú aj rôznym zásahom, ako odlesňovanie, požiare, škodcovia...

Mohlo by nám v boji s klimatickou krízou pomôcť veľkoplošné vysádzanie stromov, alebo by stačila ochrana našich existujúcich lesov? Stratí strom uložený uhlík, ak ho vypílime? O uhlíku, lesoch a klimatickej kríze sme sa rozprávali v podcaste Veda na dosah s uznávaným ekológom Erikom Balážom.


Viac informácií

Vedecká cukráreň │Vplyv emócií a motivácie na učenie

Na prednáške sa oboznámime s tým, čo sú akademické ciele, ako si ich stanoviť, aby bolo učenie efektívne, a aké stratégie učenia využívať pre dosiahnutie daných cieľov. Zameriame sa na to, ako výber stratégie súvisí s cieľom. Dozvieme sa, či potrebujeme učebnej látke porozumieť alebo nám stačí zapamätať si dôležité termíny. Okrem toho si povieme bližšie  aj o motivácii v učení, ako s ňou pracovať a ako zvládnuť akademické povinnosti, keď sme znudení, frustrovaní alebo nahnevaní.  Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mejlom na vnd@cvtisr.sk do 26. 9. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to prednášky, vedecké kaviarne, vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.skwww.vedanadosah.sk.


Viac informácií

Česko-slovenská spolupráca čaká aj kreatívne dielne s modernými technológiami

Nápadom dnes „dávajú šancu“ práve moderné technológie. A kde inde by sa mali stávať realitou, keď nie v tvorivých dielňach, ktoré doslova zhmotňujú sny. Úžasné laboratória (fabulous laboratories), takzvané fablaby nie sú v súčasnosti ničím výnimočným ani u nás. No vďaka ponúkaným technológiám a odborným lektorom výnimočne pomáhajú rozvíjať digitálne zručnosti od školákov po ich starých rodičov.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prevádzkuje dve takéto tvorivé dielne. Návšteva kolegov z Českej republiky načrtla ďalšie možnosti spolupráce.

 


Viac informácií

Digitálna gramotnosť silnie aj vďaka knihovníkom a knižniciam

Knihovníci dnes poznajú základy jednoduchého programovania, ovládajú podstatu 3D tlače, dokonca vytvárajú zaujímavé drobnosti vypaľovaním do dreva.

Konzorcium Knižnice pre Slovensko je v tomto smere už „silnou značkou“lektori z kreatívnej dielne Fablab garantujú, že zoznamovanie sa s digitálnymi technológiami je aj pre knihovníkov, aj ich používateľov zvládnuteľné, intuitívne a navyše zábavné.           

Konzorcium Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - Knižnice pre Slovensko - nedávno pripravilo pre členské knižnice aktívny týždeň s digitálnymi technológiami. Rozvíjala sa digitálna gramotnosť u knihovníkov aj používateľov knižníc. Týždňové Fablab turné zamierilo na východné Slovensko.


Viac informácií

Bariéra ticha. V špecializovanom múzeu ju prekročíte

Špecializovaní školskí múzejníci pripravili niečo špeciálne pre nepočujúcich a nielen pre nich. Vlastným programom sa premiérovo pripoja k Medzinárodnému týždňu nepočujúcich.

V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči bude expozícia venovaná sluchu ešte interaktívnejšia a pripravenými aktivitami sa spoločne všetci pokúsia prekročiť bariéru ticha.

Život nepočujúcich je síce bez zvukov, ale nie bez pestrosti. Vďaka modernej expozícii o tom presviedčajú svojich návštevníkov aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Aktuálne sa po prvýkrát pripájajú aj k Medzinárodnému týždňu nepočujúcich (19.9. 2022 – 25.9. 2022). 


Viac informácií

VEDA V CENTRE │Vzduch dnes a o sto rokov

Pozývame vás do vedeckej kaviarne, v ktorej sa budeme venovať kvalite ovzdušia na Slovensku a vo svete. Povieme si o emisiách a o ich rozptyle a prenose na krátke aj dlhé vzdialenosti. Diskutovať budeme aj o monitorovaní a modelovaní kvality ovzdušia a ukážeme si, ako sa také meranie realizuje.

O tom všetkom sa dozviete v septembrovej Vede v CENTRE, vo štvrtok 29. septembra 2022 o 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v prednáškovej sále na Ventúrskej 11. Našou hostkou bude Mgr. Jana Matejovičová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Táto prednáška je sprievodným podujatím v rámci podujatia Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022
v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách


Viac informácií

Vedecká cukráreň │Farby, tvary a vône. Ako sa naučili rastliny zvádzať?

Pri rozmnožovaní ide väčšinou o jedno jediné, ako dostať samčie pohlavné bunky k samičím. Stratégia, ako to dosiahnuť, môže zahŕňať imponovanie samičke, ako to vidíme napríklad u pávov. U rastlín prenos pohlavných buniek kedysi zabezpečovala voda, no po tom, čo sa dostali na súš, sa všetko zmenilo. ...

Vedecká cukráreň │Farby, tvary a vône. Ako sa naučili rastliny zvádzať?

HOSŤ: Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.,


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>