Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

POZVÁNKA │Klimatické zmeny a verejná mienka

Rok 2020 bol z pohľadu odbornej diskusie o environmentálnych témach veľmi zaujímavým a možno povedať, že aj prelomovým rokom. V súvislosti s ekonomickou krízou a následkami pandémie ochorenia COVID-19 boli na úrovni EÚ intenzívne diskutované témy súvisiace s Európskou zelenou dohodou a so spoločným plánom obnovy. Ich hlavným cieľom je predovšetkým nasmerovanie investícií do vytvárania inovatívnej, zelenej a trvalo udržateľnej Európy.

Na vzťah klimatické zmeny a verejná mienka sme zamerali v najnovšej prednáške z cyklu Veda v Centre a jej súčasnej sérii venovanej životnému prostrediu. Odborný pohľad poskytla tentokrát sociologička Katarína Strapcová   


Viac informácií

POZVÁNKA │Človek verzus planéta

Nie je žiadnym prekvapením, že s tým, ako svetová populácia neustále rastie, sú limity využitia základných globálnych zdrojov, ako je pitná voda, úrodná pôda, lesy a pod., čoraz zreteľnejšie. Nemusíme byť prognostikom, aby sme zistili, že celkovo rastúca populácia spotrebováva viac zdrojov a vytvára viac odpadu. Koľko ľudí je však príliš veľa? Koľkých z nás môže planéta reálne uživiť?

Na vzťah Človek verzus planéta sa pozrieme v najnovšej prednáške z cyklu podujatí Veda v CENTRE, série zameranej na životné prostredie.  Hosťom je krajinný ekológ Pavol Kenderessy.


Viac informácií

PODCAST │ vodná elektráreň

Slovenský tím vynálezcov vyvinul novú unikátnu technológiu na výrobu vodnej energie, ktorá je mimoriadne šetrná k životnému prostrediu.

Technológiu SPEAR predstaví v najnovšom podcaste Martin Šichman, vynálezca a architekt so skúsenosťami v oblasti obnoviteľných zdrojov. ...


Viac informácií

POZVÁNKA │Vtáctvo v meniacom sa globálnom prostredí

Zoológ Radovan Václav po téme - rozmanitosť vtáctva na Slovensku - pokračuje v téme ďalej. Tentokrát sa v prednáške Veda v CENTRE zo série životné prostredie zameria na vtáctvo v meniacom sa globálnom prostredí.


Viac informácií

POZVÁNKA │Rozmanitosť vtáctva na Slovensku

Vtáctvo Slovenska, kde jedinci iba mizivého percenta druhov ostávajú permanentne vo svojich domovských okrskoch, je integrálnou súčasťou globálneho spoločenstva vtákov – so všetkými negatívami a pozitívami, ktoré z toho vyplývajú. Séria prednášok Veda v CENTRE s témou životné prostredie pokračuje rozmanitosťou nášho vtáctva. Priblíži ju zoológ  Radovan Václav


Viac informácií

POZVÁNKA │Klíma a naša Zem

Fascinujúci vzťah medzi klímou a životom na našej Zemi trvá už 4 miliardy rokov. Počas tejto doby sa vzájomne ovplyvňovali a vyvíjali. Život určite patrí medzi najvýznamnejšie klimatotvorné faktory.

Podujatia cyklu Veda v CENTRE, vo svojej sérii zameranej na životné prostredie, pokračujú ďalšou aktuálnou témou - Klíma a naša Zem. Priblíži ju Peter Hrabčák, odborník na meteorológiu a klimatológiu.


Viac informácií

Dostupné sú tisícky strán odbornej literatúry k téme zahraničnej politiky. V digitálnej knižnici nájdete aj desiatky čísel odborného časopisu

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku sa rozhodla zdigitalizovať a sprístupniť svoju odbornú literatúru. Pridala sa tak ku Geografickému ústavu a Ústavu merania SAV a zapojila sa do medzinárodného projektu zameraného na digitalizáciu a sprístupnenie dokumentov  20. a 21. storočia. Projekt EODOPEN je spolufinancovaný Európskou komisiou a slovenským partnerom v medzinárodnom konzorciu je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).     


Viac informácií

POZVÁNKA │Históra ukrytá pod vodou

Voda je zdrojom života. Uvedomovali si to ľudia už od pradávna, preto svoje sídla zakladali v blízkosti riek, v pobrežných oblastiach morí a na brehoch jazier. Rieky a moria tvorili hranice, ktoré ľudia postupne zdolávali a budovali hustú komunikačnú sieť.

Aktuálna prednáška z cyklu podujatí Vedecká cukráreň priblíži históriu ukrytú pod vodou. Téme sa budú venovať odborníčky na archeológiu Miroslava Daňová a Klaudia Daňová.  


Viac informácií

POZVÁNKA │Pôda – náš poklad

Pôda je všeobecne chápaná ako obmedzený a v podmienkach ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj. Má veľkú variabilitu v priestore i čase a veľmi rýchlo môže podliehať rôznym degradačným vplyvom.

Séria prednášok Veda v Centre s témou životného prostredia pokračuje treťou prednáškou. Hosťom je expertka v oblasti pôdoznalectva Jaroslava Sobocká.  


Viac informácií

POZVÁNKA │Veda v CENTRE

V súvislosti s vírusmi z celého elektromagnetického spektra sa používa ultrafialové žiarenie. Ultrafialové žiarenie je časť elektromagnetického spektra, s ktorým sa stretávame každý deň. Ako každé iné žiarenie, aj UV žiarenie má mnohé pozitívne účinky, ktoré vieme využiť
v medicíne, hygiene a výskume.

Témou aktuálnej prednášky z cyklu Veda v CENTRE bude Žiarenie a vírusy. Problematiku priblíži hosť, biofyzik Martin Kopáni.


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>