85vyrocie.cvtisr.sk

Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Aktívna prezentácia prestížnych e-zdrojov pre odborníkov v medicíne prebieha nielen na kongresoch, ale už aj v nemocniciach

Najnovšie informačné zdroje z oblasti medicíny, ale aj čoraz obšírnejšie portfólio moderných knižnično-informačných služieb.

Zástupcovia vedeckej knižnice CVTI SR ponúkli fundované informácie odborníkom na 45. Endokrinologických dňoch vo Vysokých Tatrách. Propagovať bezplatný prístup k medicínskym databázam zašli aj do bratislavskej nemocnice.


Viac informácií

Aj seniori radi zájdu za zážitkami. V špeciálnom múzeu môžu využiť tvorivé stredy

Október bol interaktívny. Pokračujeme aj v novembri. Pripomína seniorom Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, CVTI SR. V mesiaci venovanom starším im ponúkli zážitkové prehliadky expozície a tvorivé dopoludnia. Za kreativitou či spoločnosťou budú môcť seniori zájsť do múzea aj v novembri.  

Múzejné stredy so seniormi │2. – 16. – 30. november 2022  Múzeum špeciálneho školstva v Levoči


Viac informácií

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022│Utorok s virtuálnou realitou

Utorok s virtuálnou realitou sa uskutoční 8. 11. 2022 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 hod. pre širokú verejnosť. Všetky informácie o podujatiach sa dozviete na tyzdenvedy.sk.


Viac informácií

PODCAST│narcistické zneužívanie

S kým mám tú „česť“? Aj keď táto otázka pre vás znie možno ironicky, pre narcistu je úplnou samozrejmosťou. Velikášstvo a povýšenectvo sú dve charakteristiky, ktoré narcistov veľmi dobre vystihujú.

Hosťom aktuálneho podcastu je Robert Tomšik vedecko-výskumný pracovník v oblasti psychológie.


Viac informácií

AKTUÁLNE│Knižnica CVTI SR

Knižnica CVTI SR je dnes 18. 10. 2022 z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí ZATVORENÁ.


Viac informácií

Online podoba významného encyklopedického diela aj dokumentov známeho ženského regionálneho spolku. Digitalizácia významných titulov zo slovenských knižníc pokračuje

Digitalizácia literárneho bohatstva našich knižníc pokračuje. Aktuálne titulmi významnými pre Žilinský kraj. Možnosť digitálneho spracovania svojho vybraného knižničného fondu využila konkrétne Krajská knižnica v Žiline.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) poskytuje službu bezplatnej digitalizácie v rámci aktivít jeho konzorcia partnerských knižníc – Knižnice pre Slovensko. 


Viac informácií

VEDA V CENTRE │Monitoring sucha

Jedným z environmentálnych problémov, ktoré mnohé krajiny v súčasnosti riešia, je sucho. Prichádzame o podzemnú vodu, bojujeme s nedostatkom závlahy a deficit vody ohrozuje našu faunu aj flóru. Čo spôsobuje sucho? Ako prebieha monitoring, vďaka ktorému vieme včas zareagovať a minimalizovať prípadné škody a negatívne dopady sucha?

Komplexne sa na sucho pozrieme v októbrovej Vede v CENTRE, vo štvrtok 27. októbra o 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave, na Ventúrskej ulici č. 11. Hosťami vedeckej kaviarne budú Mgr. Katarína Mikulová, PhD. a Ing. Jana Poórová, PhD.


Viac informácií

Vedecká cukráreň │Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

Bocian biely je najznámejším vtáčím druhom, ktorého významná časť života je viazaná na kultúrnu, človekom ovplyvnenú krajinu. Hniezdi v urbánnom prostredí a vďaka svojej obľúbenosti sa stal vlajkovým druhom pre rozvoj občianskej vedy u nás. Do výskumu a sledovania populácie bociana bieleho sa zapájajú odborníci, ale aj široká verejnosť.


Vedecká cukráreň │október

Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

Hosť: Mgr. Ján Gúgh, PhD., Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Dátum: utorok 11. 10. 2022, o 9.00 hod.

Miesto: budova CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave


Viac informácií

Seniorský október bude v interaktívnom múzeu rovnako interaktívny

Jeseň býva aj farebná a rovnako farebná môže byť aj „jeseň života.“ Október, ako mesiac úcty k starším, to len podčiarkuje. Svojou „vlastnou paletou“ podujatí spestria seniorom október aj múzejníci v špeciálnom levočskom múzeu. No a ako inak by to v interaktívnom múzeu bolo, ako práve interakciou.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, CVTI SR pozýva seniorov na prehliadku svojej zážitkovej expozície zdarma. Odštartujú aj pravidelné tvorivé workshopy. Bude sa nielen tvoriť, ale aj čítať, spievať či variť.


Viac informácií

PODCAST│transfer technológií

Ako môžeme zjednodušiť kontakt a podporiť spoluprácu v oblasti transferu technológií medzi akademickou a podnikateľskou sférou? Na túto tému sme sa rozprávali s Lenkou Bednárovou z odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), s riaditeľkou Know-how centra Luciou Rybanskou zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Petrom Peciarom zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

V podcaste sa ďalej dozviete, aká je úloha Centra transferu technológií pri CVTI SR a ako podporuje rozvoj slovenských vedeckovýskumných inštitúcií pri ochrane ich duševného vlastníctva a transfere technológií. Podcast prináša informácie aj o tom, čo je úlohou centier transferu technológií pri zintenzívnení spolupráce medzi akademickým a podnikateľským sektorom a ako sa takáto spolupráca konkrétne realizuje.


Viac informácií
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>