Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

POZVÁNKA │Vedecká cukráreň

Cievna stena a najmä jej vnútorná výstelka – endotel, sú významnými producentmi vazoaktívnych látok, ktoré môžu sprostredkovať zúženie, alebo naopak, rozšírenie cievy. Téma najnovšej vedeckej cukrárne znie Plyny v našom tele: Ako sa „toxické“ látky starajú o naše srdce a cievy.


Viac informácií

Odborná literatúra o našich tradíciách, živote predkov a kultúre regiónov dostala digitálnu podobu

Zvykoslovie, regionálna kultúra či história remesiel. Naše bohaté tradície sa pomyselne zmestili aj do digitálnej podoby. V digitálnej knižnici nájdete aktuálne tisíce strán odbornej literatúry z oblasti etnológie a antropológie.    

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci európskeho projektu EODOPEN, digitalizovalo a sprístupnilo diela Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.


Viac informácií

„Kormidlo“ tém špeciálnej série odborných prednášok preberá námorná doprava

Námorná doprava, ktorá prepraví väčšinu svetového tovaru medzi kontinentmi, je úzko naviazaná na vývoj svetového obchodu. O súčasných úlohách tohto typu dopravy a ďalších súvisiacich otázkach bude hovoriť Andrej Dávid, odborník na námornú aj vnútrozemskú vodnú dopravu. Jeho prezentáciou pokračuje aktuálna séria prednášok s témou doprava, v rámci tradičného podujatia Veda v Centre.    


Viac informácií

POZVÁNKA │Klimatické zmeny & poľnohospodárstvo

Pozývame vás do vedeckej kaviarne, kde sa oboznámime s akčným plánom v oblasti udržateľného poľnohospodárstva v súvislosti s klimatickými zmenami. Vo štvrtok 30. septembra 2021 o 17.00 hod. budeme diskutovať aj o tom, aké dopady nás čakajú, čo by ich mohlo zmierniť a aké opatrenia sú zamerané na ochranu a podporu biodiverzity. Našimi hosťami budú vedkyne z Ústavu krajinnej ekológie SAV, doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. a Ing. Jana Špulerová, PhD.


Viac informácií

Máli sa vám interaktivita a zážitkovosť? So správnymi súradnicami k nim pridáte aj pátranie a dobrodružstvo

Kešky a kešeri, dôležité listingy a populárna zábava s názvom geocaching. Žiadne obavy, nečítate zo slovníka cudzích slov. To všetko patrí k dobrodružnej poznávacej aktivite plnej indícii a objavovania, na ktorú stačia tie správne GPS súradnice. 

Pátračov a zvedavcov aktuálne čakajú aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Svoju „kešku“ nájdu už aj tu. 


Viac informácií

Vysvetlite každodennú fyziku po svojom. Je tu spoločná výzva pre učiteľov a stredoškolákov

Stredoškoláci, ktorí radi experimentujú a vedia priblížiť aj také odborné fyzikálne javy, ako sa hovorí „polopate“ majú teraz ideálnu šancu zhodnotiť tieto svoje zručnosti v súťaži. Spoločne so svojimi učiteľmi môžu rovesníkom ukázať, aká je fyzika v našom živote. Navyše reakciou na rovnomennú výzvu je atraktívna forma krátkeho videa.

Tam, kde platí Komenského učenie hrou, v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium), Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už teraz čakajú na študentské experimenty a ilustračné videá.


Viac informácií

Aká je udržateľná mobilita? Reaguje druhá zo série prednášok s témou dopravy

Zvyšovaním ekonomického rastu rastie dopyt po preprave nákladov a mobility obyvateľov aj so všetkými negatívnymi vplyvmi na zdravie a život ľudí, ako aj životné prostredie. Doprava patrí po priemyselnej výrobe a energetike medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia.

Pojem zamestnávajúci súčasnosť - udržateľná mobilita - je témou v poradí druhej prednášky, novej série tradičných odborných prezentácií Veda v Centre, ktoré tentokrát cielia na dopravu. Problematiku približuje Jozef Gnap, pre ktorého pri vedeckej práci nie sú cuzdie termíny mestská logistika či logistika 4.0.   


Viac informácií

PODCAST│zamestnanosť

V súčasnosti začínajú do dôchodku odchádzať silné ročníky. Vedci vypracovali viaceré možné scenáre vývoja tejto situácie. Pri tom najoptimistickejšom bude v roku 2060 na 100 detí 200 seniorov, pri tým menej optimistických vychádza počet seniorov oproti počtu detí ešte vyšší. ...

V aktuálnom podcaste sme sa rozprávali o výsledkoch výskumu, v ktorom sa skúmali kontraindikácie vo vývoji zamestnanosti na pozadí  demografických a štruktúrnych zniem. Hosťom bol Ivan Lichner, ktorého v rámci jeho vedeckej práce, zaujíma okrem vývoja trhu práce aj vplyv starnutia populácie na verejné financie či na ďalšie ekonomické i sociálne aspekty.   


Viac informácií

Tradičné prednášky odborníkov spojí tentokrát téma dopravy

Odborné prednášky Veda v CENTRE prichádzajú s novou sériou a novou ústrednou témou. Po vírusoch a životnom prostredí sa prezentácie odborníkov zamerajú na dopravu. Začína sa autonómnymi vozidlami s Ľubošom Magdolenom, ktorý sa venuje aj inteligentnej mobilite.

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) svoje tradičné prednášky pre širokú verejnosť - Veda v CENTRE tento rok obohatilo o samostatné série. Prezentácie odborníkov majú v tomto prípade jednu kľúčovú tému, no prinášajú viacero jej rozmerov.


Viac informácií

Majte prístup k najnovším vedeckým informáciám. Aktuálne už aj bezplatne

Poznatky z výskumu, významné diela vedeckej literatúry či odborné databázy sú teraz ešte dostupnejšie. Presnejšie, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako inštitúcia pre informačnú podporu vedy a vzdelávania na Slovenku, poskytuje od septembra registráciu používateľa úplne zdarma.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>