Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Online podoba významného encyklopedického diela aj dokumentov známeho ženského regionálneho spolku. Digitalizácia významných titulov zo slovenských knižníc pokračuje

Digitalizácia literárneho bohatstva našich knižníc pokračuje. Aktuálne titulmi významnými pre Žilinský kraj. Možnosť digitálneho spracovania svojho vybraného knižničného fondu využila konkrétne Krajská knižnica v Žiline.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) poskytuje službu bezplatnej digitalizácie v rámci aktivít jeho konzorcia partnerských knižníc – Knižnice pre Slovensko. 


Viac informácií

VEDA V CENTRE │Monitoring sucha

Jedným z environmentálnych problémov, ktoré mnohé krajiny v súčasnosti riešia, je sucho. Prichádzame o podzemnú vodu, bojujeme s nedostatkom závlahy a deficit vody ohrozuje našu faunu aj flóru. Čo spôsobuje sucho? Ako prebieha monitoring, vďaka ktorému vieme včas zareagovať a minimalizovať prípadné škody a negatívne dopady sucha?

Komplexne sa na sucho pozrieme v októbrovej Vede v CENTRE, vo štvrtok 27. októbra o 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave, na Ventúrskej ulici č. 11. Hosťami vedeckej kaviarne budú Mgr. Katarína Mikulová, PhD. a Ing. Jana Poórová, PhD.


Viac informácií

Vedecká cukráreň │Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

Bocian biely je najznámejším vtáčím druhom, ktorého významná časť života je viazaná na kultúrnu, človekom ovplyvnenú krajinu. Hniezdi v urbánnom prostredí a vďaka svojej obľúbenosti sa stal vlajkovým druhom pre rozvoj občianskej vedy u nás. Do výskumu a sledovania populácie bociana bieleho sa zapájajú odborníci, ale aj široká verejnosť.


Vedecká cukráreň │október

Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

Hosť: Mgr. Ján Gúgh, PhD., Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Dátum: utorok 11. 10. 2022, o 9.00 hod.

Miesto: budova CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave


Viac informácií

Seniorský október bude v interaktívnom múzeu rovnako interaktívny

Jeseň býva aj farebná a rovnako farebná môže byť aj „jeseň života.“ Október, ako mesiac úcty k starším, to len podčiarkuje. Svojou „vlastnou paletou“ podujatí spestria seniorom október aj múzejníci v špeciálnom levočskom múzeu. No a ako inak by to v interaktívnom múzeu bolo, ako práve interakciou.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, CVTI SR pozýva seniorov na prehliadku svojej zážitkovej expozície zdarma. Odštartujú aj pravidelné tvorivé workshopy. Bude sa nielen tvoriť, ale aj čítať, spievať či variť.


Viac informácií

PODCAST│transfer technológií

Ako môžeme zjednodušiť kontakt a podporiť spoluprácu v oblasti transferu technológií medzi akademickou a podnikateľskou sférou? Na túto tému sme sa rozprávali s Lenkou Bednárovou z odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), s riaditeľkou Know-how centra Luciou Rybanskou zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Petrom Peciarom zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

V podcaste sa ďalej dozviete, aká je úloha Centra transferu technológií pri CVTI SR a ako podporuje rozvoj slovenských vedeckovýskumných inštitúcií pri ochrane ich duševného vlastníctva a transfere technológií. Podcast prináša informácie aj o tom, čo je úlohou centier transferu technológií pri zintenzívnení spolupráce medzi akademickým a podnikateľským sektorom a ako sa takáto spolupráca konkrétne realizuje.


Viac informácií

Objav Aurela Stodolu a pošli video

Žiaci a študenti základných a stredných škôl môžu prostredníctvom tvorby videa aktívnejšie spoznať osobnosť slovenského vedca Aurela Stodolu.

Zážitkové centrum vedy Aurelium, CVTI SR vyhlasuje 2. ročník videosúťaže, tentokrát na tému Objav(y) Aurela Stodolu.

Otvorená výzva na predkladanie študentských prác  môže byť doplnkovou vzdelávacou aktivitou počas hodín a seminárov z fyziky.  Cieľom je spoznať osobnosť Aurela Stodolu, jeho život a najmä jeho objavy. 


Viac informácií

Zvedavcov čaká európsky festival vedy. Zážitkové múzeum pripravilo vlastný „zážitok“

V rámci európskeho podujatia „pre všetkých zvedavých“ spoznáte v interaktívnom múzeu aj prírodné krásy nášho Slovenského raja.

K 16. ročníku Európskej noci výskumníkov sa pripája aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, CVTI SR. Odborník na environmentálnu výchovu priblíži na besedách unikátnosť národného parku Slovenský raj. Posledný septembrový piatok bude teda u špeciálnych múzejníkov v Levoči opäť o niečo viac zážitkovejší. Pozvanie z múzea platí pre školské skupiny aj širokú verejnosť.


Viac informácií

Európska noc výskumníkov prinesie neopakovateľné zážitky s vedou opäť naživo

Aj tento rok sa posledný septembrový piatok, 30. 9. 2022, pripojí päť slovenských miest k najväčšiemu vedecko - popularizačnému podujatiu v Európe, aby ukázali malým aj veľkým výskumníkom, že dôvera vo vedu je aj naďalej silná.

Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina a Poprad sa opäť na jeden deň ponoria do tajov vedy a návštevníkom Európskej noci výskumníkov prinesú najnovšie vedecké objavy a inovácie. Ich sprievodcami budú významní zahraniční vedci, ale aj poprední slovenskí výskumníci a mladé vedecké nádeje.


Viac informácií

PODCAST│Koľko stromov treba na záchranu klímy?

Celý svet hľadá spôsoby ako spomaliť či zvrátiť klimatickú zmenu. Úlohu hlavných „bojovníkov“ v tomto ťažkom boji by mohli zohrávať práve stromy, ktoré tu existujú s nami od počiatku života. Primárne nám poskytujú cenný kyslík, ale okrem toho plnia množstvo funkcií, ktoré sú na prvý pohľad neviditeľné. Jednou z nich je ukladanie uhlíka, ktorého produkcia na svete stále stúpa. Lesy však podliehajú aj rôznym zásahom, ako odlesňovanie, požiare, škodcovia...

Mohlo by nám v boji s klimatickou krízou pomôcť veľkoplošné vysádzanie stromov, alebo by stačila ochrana našich existujúcich lesov? Stratí strom uložený uhlík, ak ho vypílime? O uhlíku, lesoch a klimatickej kríze sme sa rozprávali v podcaste Veda na dosah s uznávaným ekológom Erikom Balážom.


Viac informácií

Vedecká cukráreň │Vplyv emócií a motivácie na učenie

Na prednáške sa oboznámime s tým, čo sú akademické ciele, ako si ich stanoviť, aby bolo učenie efektívne, a aké stratégie učenia využívať pre dosiahnutie daných cieľov. Zameriame sa na to, ako výber stratégie súvisí s cieľom. Dozvieme sa, či potrebujeme učebnej látke porozumieť alebo nám stačí zapamätať si dôležité termíny. Okrem toho si povieme bližšie  aj o motivácii v učení, ako s ňou pracovať a ako zvládnuť akademické povinnosti, keď sme znudení, frustrovaní alebo nahnevaní.  Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mejlom na vnd@cvtisr.sk do 26. 9. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to prednášky, vedecké kaviarne, vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.skwww.vedanadosah.sk.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>