Spoznajte potenciál vlastných myšlienok v podnikaní

Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva  v podnikaní? Položili ste si takúto otázku ako inovátor, inovatívna firma či rozbiehajúci sa start-up? Zistite viac od odborníkov na online workshope.

Systematickú podporu prenosu výsledkov slovenskej vedy do praxe poskytuje na národnej úrovni  Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR). Prostredníctvom poskytovaných služieb pomáha aj inovatívnemu komerčnému prostrediu chrániť svoje duševné vlastníctvo a zúročiť ho v praxi.

„Aktuálne sme sa formou workshopu rozhodli zhrnúť základné informácie týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva v podnikaní. Hovoriť budeme o tom, čo všetko je v podnikaní možné chrániť, aké sú prínosy komerčného zhodnotenia vlastných myšlienok. Dotkneme sa významu spolupráce s akademickým prostredím, ale aj aktuálne finančne výhodných možností pre prihlášky ochranných známok a dizajnov,“ konkretizuje Lenka Bednárová, vedúca Oddelenia informačnej podpory transferu technológií, Odbor transferu technológií, CVTI SR.

Workshop – Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? – sa uskutoční 21. 4. 2021 online formou.  Bližšie informácie vrátane registrácieprogramu podujatia sú dostupné na oficiálnej stránke Strediska patentových informácií SR PATLIB.

Podujatie sa kona pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa duševného vlastníctva (26. apríl).

Posledný update stránky: 2021-04-19 13:51