Spoznajte jeden z najmodernejších termínov automobilového priemyslu. Aj témou o samoriadiacich vozidlách pozývame na YouTube kanál CVTI SR

Spoznajte jeden z najmodernejších termínov automobilového priemyslu. Aj témou o samoriadiacich vozidlách pozývame na YouTube kanál CVTI SR

Umelá inteligencia zasiahla do automobilového priemyslu na rôznych úrovniach. Vývoj autonómnych, samoriadiacich vozidiel nie je možný bez podpory technológií a metód umelej inteligencie a cloudových služieb.

Okrem samotného vozidla sa tieto technológie používajú na monitorovanie šoférov, pri určovaní poistného a samozrejme aj v procese návrhu, vývoja a výroby vozidiel. Aj mnohé technológie vyvíjané pre drony sa teraz využívajú pre autonómne autá na zlepšenie ich schopností a tiež na zvýšenie bezpečnosti ich prevádzky.

CVTI SR, v rámci aktuálne pripravovaných podujatí dostupných prostredníctvom jeho YouTube kanálu, pozýva pozrieť si videozáznam z prednášky Ing. Ivany Budinskej, PhD., pod názvom Umelá inteligencia a autonómne vozidlá. Prednášajúca sa zameriava na niektoré špecifické metódy a technológie umelej inteligencie, ktoré sa priamo využívajú v autonómnych autách. Okrem toho sa venuje aj etickým a legislatívnym problémom súvisiacim s prevádzkou autonómnych áut.

Videozáznam je zverejnený na YouTube CVTI SR.

 


Ing. Ivana Budinská, PhD., riaditeľka Ústavu informatiky, Slovenskej akadémie vied


Vysokoškolské vzdelanie získala na  ElF (Elektrotechnická fakulta) SVŠT  v Bratislave v roku 1987. Od roku 1992  pracovala na Ústave teórie riadenia a robotiky SAV (neskôr Ústav informatiky SAV). V roku 2003 obhájila dizertačnú prácu  zameranú na riešenie optimalizačných úloh vo výrobných systémoch. Od roku 2008 je vedúcou oddelenia Modelovania a riadenia diskrétnych procesov na Ústave Informatiky SAV a od roku 2015 je riaditeľku Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Jej výskumná činnosť je orientovaná na oblasť kybernetiky a aplikovanej informatiky.

V súčasnosti sa venuje aplikovaniu metód umelej inteligencie pre robotiku.  Zameriava sa na metódy inšpirované prírodou – správanie sociálneho hmyzu, interakcie v rámci veľkých skupín vtákov, rýb, ale aj cicavcov – netopiere.  Pôsobí ako externý pedagóg na FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky) STU a FIIT (Fakulta informatiky a informačných technológií) STU.  Je školiteľkou PhD štúdia pre odbor Kybernetika a robotika a pre odbor Aplikovaná informatika. V súčasnosti vedie 3 študentov v treťom stupni vysokoškolského štúdia.


Posledný update stránky: 2020-06-05 09:37