O propagácii aj autorských právach. CVTI SR sa zúčastnilo druhého stretnutia partnerov medzinárodného projektu k digitalizácii kníh

Zdigitalizovať 15 tisíc kníh 20. a 21. storočia má medzinárodný projekt EODOPEN. K jeho projektovým partnerom patrí aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Nedávno pätnásť zapojených organizácií diskutovalo o plánoch na širšiu propagáciu projektu, ale aj o otázke usporiadania autorských práv.    

Druhé stretnutie  projektu EODOPEN a výročné stretnutie európskej siete knižníc EOD (eBooks on Demand) sa uskutočnilo vzhľadom na súčasnú situáciu obmedzení spojených s COVID-19 online. Či už z domácností alebo zo svojich knižníc virtuálne zasadlo 40 zástupcov z 15 partnerských inštitúcií a 11 krajín sveta k sérii rokovaní pracovných skupín EODOPEN. V rámci jedného programového bloku sa virtuálne stretli i s kolegami z knižníc EOD.

Ako uviedla Silvia Gstrein, koordinátorka projektu a vedúca Oddelenia digitálnych služieb Univerzitnej a krajinskej knižnice Tirolska v Innsbrucku, za normálnych okolností bolo stretnutie plánované v českom Olomouci. Avšak premiéra konferencie v online formáte však prebehla prekvapivo dobre.   

Trojdňové rokovanie prinieslo viacero diskusií. Prvý deň patril riadiacim aktivitám projektu. Hovorilo sa tiež o plánoch na širšiu propagáciu projektu v budúcnosti. Navrhovali sa spôsoby prekonávania komunikačných problémov vyvolaných situáciou COVID-19. Predstavili sa výsledky prieskumu špeciálnych potrieb a technických požiadaviek. Ten bol realizovaný prostredníctvom dvoch elektronických dotazníkov. Jeden pre používateľov mobilných aplikácií, druhý pre zrakovo znevýhodnených používateľov e-kníh. Dotazníky preložené do 12 jazykov sa budú ďalej v partnerských sieťach distribuovať do konca júna 2020.   

Počas druhého rokovacieho dňa sa hovorilo o spôsobe a usporiadaní autorských práv a nástroji na jeho dokumentáciu. V záverečnom dni na workshope identifikovali požiadavky na technickú infraštruktúru v tejto oblasti.

Otvorila sa i otázka spoločného projektového portálu, ktorý má byť cestou ako vizualizovať a sprístupniť výsledky projektu – zdigitalizované literárne diela.

Online stretnutie medzinárodného projektu EODOPEN sa uskutočnilo 13. - 15. mája 2020.

 

EODOPEN  alebo eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa. Cieľom je priama spolupráca s národnými, regionálnymi a miestnymi cieľovými skupinami pri výbere a digitalizácii materiálov z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Eur.  

 

Posledný update stránky: 2020-06-05 10:53