85vyrocie.cvtisr.sk

Moderný repozitár

Moderný repozitár: vydávanie časopisu, manažment otvoreného prístupu a výskumné dáta

Webinár sa koná dňa 11. 2. 2021 o 11.00

Registrácia

Posledný update stránky: 2021-02-09 11:45
×