Bonusové e-zdroje, konzultácie e-mailom aj telefonicky či neustále zaujímavé informácie z oblasti vedy a techniky dostupné v online prostredí. CVTI SR aj v aktuálnej situácii ponúka možnosti ako využiť jeho služby.

Súčasná situácia doma i vo svete obmedzila rôzne činnosti. Stále je však viacero možností, ako aj v aktuálnom období môžete mať prístup k potrebným odborným informáciám alebo si prípadne skrátiť čas v domácom prostredí zaujímavosťami z vedy a techniky.

Aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zodpovedne pristúpilo k opatreniam súvisiacimi so šírením koronavírusu na Slovensku. Z tohto dôvodu je viacero služieb a aktivít poskytovaných v obmedzenom režime.

Prostredníctvom online prostredia, elektronickej či telefonickej komunikácie je však aj naďalej možné využiť viaceré z bežne poskytovaných služieb.

E-zdroje aj k téme súčasnej pandémie. Open Access aj cez webináre

CVTI SR poskytuje vďaka vzdialenému prístupu k elektronickým informačným zdrojom jedinečný obsah celosvetových licencovaných databáz. Aj v súčasnej situácii môžu registrovaní používatelia tieto služby plnohodnotne a bez obmedzenia využívať prostredníctvom stránky Vedeckej knižnice.

„V súvislosti s pandémiou koronavírusu viac ako 20 popredných vedeckých vydavateľov sprístupnilo bezplatne informačné zdroje týkajúce koronavírusu, a zároveň umožnilo opätovné využitie vedeckých dát prostredníctvom úložiska PubMed Central alebo pre biológiu bioRxiv, uvádzajú kolegovia zo sekcie Vedecká knižnica. Konkrétnejšie o predmetných informačných zdrojoch informuje CVTI SR na svojej webovej stránke.

Záujemcovia o informácie z oblasti otvoreného prístupu a otvorenej vedy môžu využiť webináre našich kolegov z Kontaktnej kancelárie pre Open Access alebo odborné webináre projektu OpenAIRE. Chceli by ste publikovať v slovenskom OA časopise? Vyberte si z ponuky slovenských OA vydavateľov. Odpovede na otázky ohľadom vedeckého publikovania ponúka tiež online publikácia Sprievodca svetom vedeckého publikovania.

Podrobnejšie informácie k otvorenému prístupu je možné získať aj prostredníctvom kontaktu na kolegov, na e-mailovej adrese openaccess@cvtisr.sk.

Potrebné informácie k problematike transferu technológií či programu Horizont 2020. K dispozícii sú kontakty na odborných pracovníkov.

V prípade záujmu o informácie z oblasti duševného vlastníctva a jeho ochrany kolegovia z Odboru transferu technológií poskytnú rešeršné služby a tiež konzultácie. Rešeršné služby, sú tak ako doteraz, poskytované prostredníctvom portálu PATLIB. Konzultácie sú poskytované odborníkmi cez e-mail, prípadne telefonicky cez skype. Jednotlivé kontakty sú dostupné na portáli NPTT. Na portáloch NPTT aj PATLIB je tiež k dispozícii množstvo študijného materiálu k problematike duševného vlastníctva, ako aj užitočné odkazy na súvisiace inštitúcie z celého sveta. Pre slovenské vedeckovýskumné inštitúcie sú i naďalej poskytované expertné podporné služby v oblasti transferu technológií. Pre viac informácií môžu záujemcovia kontaktovať odborných pracovníkov.

Podobne aj Kancelária Národných kontaktných bodov (NCP) H2020 v tejto mimoriadnej situácii  poskytuje odborné poradenstvo, usmernenia, praktické informácie a pomoc vo všetkých aspektoch účasti v programe Horizont 2020 pre potenciálnych žiadateľov bez ohľadu na sektor alebo vedný odbor. Žiadateľov a riešiteľov projektov Horizont 2020 podporuje formou e-mailov a telefonátov. Na oficiálnej webovej stránke sú dostupné všetky potrebné kontakty.

So svetom vedy a techniky stále v kontakte ... aj popularizačnou formou

„Máte radi vedu a techniku? CVTI SR ponúka mnoho možností ako si rozšíriť obzor,“ odkazujú aj aktuálne kolegovia z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Možno práve teraz je ten pravý čas pozrieť si zaujímavý dokumentárny film s témou vedy a techniky alebo sa dozvedieť niečo viac o práci slovenských vedcov priamo cez ich slová vo videomedailónoch.

Tým, čo v súčasnosti chýbajú tradičné stretnutia vo vedeckých kaviarňach Veda v Centre či Vedeckých cukrárňach majú možnosť spätne si pozrieť videozáznam niektorej z nich.

Možno k téme, ktorá pre iné povinnosti unikla či k téme, ktorá práve náhodne zaujala. Mnohé z pripravených  videozáznamov môžu byť alternatívou v dnešných dňoch, obmedzených podmienok vyučovania prebiehajúceho najmä formou online výučby. Stačí kliknúť na oficiálny YouTube kanáli CVTI SR.

Poučné čítanie nájdete vždy aj na webovej stránke populárneho magazíne o vede a technike

Quark. Vedu na dosah majú záujemcovia neustále aj na rovnomennom portáli www.vedanadosah.sk. Navyše v pripravených kvízoch a hrách je možnosť nielen potrápiť si mozgové bunky, ale aj sa príjemne zabaviť.

Namiesto návštevy knižnice je možné si zalistovať si napríklad v online knižnici NCP VaT. Publikácie dostupné na webovej stránke NCP VaT umožnia napríklad nahliadnuť do nanosveta či zistiť aká je vôňa vedy ... a ešte omnoho viac.

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie pomáha pri online výúčbe

Flexibilne zareagoval na aktuálne podmienky školského vyučovania aj národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Obsah a vzdelávacie nástroje, ktoré vznikli v rámci národného projektu sprístupnil všetkým školám na Slovensku. Pomáha tak online výučbe. Pre učiteľov organizuje webináre. Žiaci a študenti majú stále možnosť zapojiť sa do korešpondenčných seminárov, súťaží a ďalších popularizačných aktivít. Všetky zverejnené materiály sú  prístupné priamo z webovej stránky národného projektu  www.itakademia.sk. Priebežné sú tu aktualizované aj všetky potrebné informácie.

Novinky priebežne na webových stránkach CVTI SR

Ďalšie oficiálne informácie k poskytovaniu služieb CVTI SR v obmedzenom režime sú dostupné na webovej stránke CVTI SR.

Samozrejme CVTI SR bude neustále hľadať možnosti a nástroje, ako sprístupniť svoje služby aj v aktuálnych podmienkach. Vyššie spomenuté informácie sú tak odrazom súčasných možností. Pre najaktuálnejšie informácie je potrebné sledovať jednotlivé webové stránky CVTI SR, kde sa priebežne budú dopĺňať novinky a dôležité informácie.

Posledný update stránky: 2020-03-30 17:51