Bezplatné online vzdelávanie pre učiteľov základných aj stredných škôl

Od začiatku vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 v marci 2020 národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ ponúka profesionálnu podporu pre učiteľov – bezplatné dištančné vzdelávanie.

Národný projekt prináša model vzdelávania pre prípravu mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT, a to v úzkej spolupráci s IT firmami. Webináre oboznámia pedagógov s najnovšími formami online vzdelávania, bádateľskými metódami výučby, prácou s vytvorenými metodikami a pracovnými listami v rámci projektu, meracími prístrojmi a aplikáciami, ktoré robia prácu učiteľa zaujímavejšou. Prinášajú nástroje na zefektívnenie hodín matematiky, biológie, informatiky, geografie, chémie a fyziky.

„Od marca 2020 až doteraz  sme zrealizovali 429 otvorených webinárov pre učiteľov, ktorých sa zúčastnilo spolu  5 962 pedagógov z viac ako 279 stredných a 362 základných škôl zo všetkých krajov Slovenska,“ konkretizuje Dušan Šveda, koordinátor odborných aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

  

Online webináre  prebiehajú v popoludňajších hodinách a sú zamerané najmä na ... Bezplatné online vzdelávanie pre učiteľov základných aj stredných škôl

ilustračné foto: pexels.com

Posledný update stránky: 2021-03-16 11:39