Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Podpora transferu technológií znamená vyspelosť

Akademické prostredie, veda a výskum, no i podnikanie fungujú na základe vlastných princípov. Aby mohli fungovať spoločne musia sa predovšetkým správne pochopiť. Potom sú to už významní partneri.          

Vedcom či výskumníkom dnes ešte stále chýbajú dostatočné informácie o dôležitosti ochrany duševného vlastníctva. No a podnikateľom sú vzdialení, pretože tí, stále nevýrazne vnímajú význam inovácií pre svoj biznis.

Druhý ročník podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 ich preto spája, aby vzájomne podporili vyspelosť – vzájomne podporili transfer technológií.  


Viac informácií

Korektná vedecká práca v praxi. Diskutujte o téme vedeckej integrity

Dôvera medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je podstatným faktorom ich spoločného fungovania. Kultúra vedeckej integrity sa tak musí stať bežnou praxou a upevňovať sa v inštitúciách, ktorých sa výskumné aktivity bytostne dotýkajú.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne so Slovenskou technickou univerzitou (STU) pripravilo konferenciu kde sa vedecká integrita stane kľúčovým termínom spoločných diskusií.    


Viac informácií

Využite informácie vo svoj prospech. Využite ponuku európskeho výskumného priestoru

Ste výskumník, člen vedeckého tímu či inovatívny podnikateľ? Nie sú vám cudzie európske príležitosti? Získajte odborné informácie o tom, čo aktuálne „Európa ponúka.“

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje podujatia s praktickými radami aj reakciami úspešných.  

Aj naša veda a výskum je súčasťou širšieho, európskeho výskumného priestoru. Aby v ňom mohla kvalitne fungovať, uspieť a dokonca vyniknúť je potrebné zainteresovaných informovať o aktuálnych príležitostiach. Tieto informácie sú určené vám – slovenskí vedci, výskumné tímy či inovatívni podnikatelia.

Národná kancelária HorizontuCVTI SR prostredníctvom Národných kontaktných bodov pravidelne zabezpečuje takúto informačnú podporu vrátane potrebných konzultácií.


Viac informácií

Začína sa digitalizácia fondov verejných knižníc. Putovný knižný skener vyrazil do prvej partnerskej knižnice

Verejné knižnice na Slovensku disponujú zbierkami dokumentov, ktoré majú viac ako regionálnu hodnotu. Personálne alebo finančné kapacity limitujú možnosti knižníc tieto zbierky zdigitalizovať a následne archivovať a sprístupňovať.

Aktívna spolupráca Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a partnerských verejných knižníc po celom Slovensku najnovšie prináša aj možnosť bezplatnej digitalizácie zbierok.

„CVTI SR poskytuje možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. Partnerským knižniciam je k dispozícií naše moderné digitalizačné pracovisko s 13 skenermi. V prvej fáze sa budú skenovať zbierky knižníc zo Senice, Nitry, Zvolena či Lučenca,“ spomína Dávid Baranko z Oddelenia výpožičných služieb a ochrany fondov CVTI SR.


Viac informácií

Venujete sa technike? Zoznámte sa so špecializovanou databázou

Plné texty,  z tak trendových oblastí ako sú elektrotechnika, informatika či ďalšie technické odbory, poskytuje aj jedna zo špecializovaných odborných databáz. Aktuálne tréningové školenia môžu byť vhodnou pomôckou ako spoznať jej možnosti a pracovať s ňou čo najefektívnejšie.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktuálne centrálne zabezpečuje prístup do deviatich databázových titulov. Spomínaná databáza je jednou z nich.   

Databáza IEEE Xplore Digital Library poskytuje prístup k odbornej literatúre - k plným textom -  z oblasti elektrotechniky či informatiky Zameriava sa aj na iné technické odbory ako doprava, biomedicína, strojárenstvo, optika a podobne.


Viac informácií

Digitálne technológie, inovatívne služby aj podpora knihovníctva. Verejné knižnice sú silným partnerom

Žijeme digitálne, smelo hovoríme o prahu 4. priemyselnej revolúcie a jej nových výzvach. Musíme nielen aktívne podporovať nové informačné a digitálne gramotnosti, ale tiež zefektívniť prístup k súčasným i novým knižnično-informačným službám. V tomto smere majú nezanedbateľný dosah na širokú verejnosť aj verejné knižnice.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich z pozície vedeckej knižnice v tejto súvislosti oslovilo, a dnes s nimi, ako so svojimi partnerskými verejnými knižnicami, aktívne rozbieha spoluprácu naprieč celým Slovenskom.   


Viac informácií

Akademický a podnikateľský sektor si budú opäť „povedomejší“

Niekto má nový nápad, niekto podnikateľského ducha. Keď nájdu spoločnú reč, môže prísť úspech. Poznať význam ochrany duševného vlastníctva je kľúčová hodnota pre obe strany. Akademikov a podnikateľov aj tento rok spojí odborná konferencia s medzinárodnou účasťou.

Vedci či výskumníci majú stále rezervy v poznaní možností, ktoré im prináša ochrana duševného vlastníctva. Ani všetci podnikatelia dnes úplne nerozumejú potenciálu, ktorý sa im v inováciách pre ich biznis ponúka. Po pilotnom ročníku v roku 2020, môžu aj tento rok opäť spoločne hovoriť a diskutovať na podujatí COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021.


Viac informácií

Odborná literatúra od medicíny, cez techniku až po spoločenské vedy. Navyše v českom jazyku a bezplatne

Nielen dnes chceme aktuálne, ale aj kvalitné a hodnoverné zdroje informácií. Jedinečný obsah celosvetových licencovaných datábáz, dostupných 24/7 prostredníctvom vzdieleného prístupu sa najnovšie rozširuje o ďalšiu viac ako šešťtisícku e-kníh.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ponúka aktuálne aj portfólio elektronických informačných zdrojov českých e-kníh nielen z produkcie vydavateľstva Grada.


Viac informácií

Už nielen knihovníci, ale aj digitálne zruční lektori

Knihovníci prostredníctvom aktuálnych workshopov získajú zručnosti v najmodernejších technológiách. Svoje skúsenosti s prácou s microbitmi či 3D tlačou následne posunú mladým používateľom svojich knižníc. Prví si kreatívne vzdelávanie vyskúšali knihovníci z Košického a Prešovského kraja.

Digitálne vzdelávanie zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v inovatívnom vzdelávaní.


Viac informácií

Digitálne knižnice, vlastné zariadenia, dostupné formáty. CVTI SR bolo súčasťou európskeho prieskumu o využívaní e-kníh

Medzinárodný projekt zameraný na sprístupnenie kníh 20. a 21. storočia v digitálnej podobe nedávno zhodnotil výsledky svojho dotazníkového prieskumu. Jedenásť zapojených krajín Európy, vrátane Slovenska, zisťovalo rôzne preferencie respondentov pri používaní e-kníh.

Slovenským zástupcom partnerského konzorcia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).


Viac informácií
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>