Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Využite naplno e-zdroje, ku ktorým máte prístup

Webinár, 12. 4. 2022 od 10.00 do 11.30 hod.


Viac informácií

Na východ Slovenska vyrazil putovný knižný skener. Digitalizovať má významné regionálne dokumenty

Putovný knižný skener čaká ďalšia digitalizácia knižných fondov. Presúva sa na východné Slovensko zdigitalizuje tu významné regionálne dokumenty.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu Partnerské knižnice, aktuálne poskytlo technológiu na digitalizáciu Zemplínskej knižnici v Trebišove.  


Viac informácií

IEEE sympózium: O publikovaní a otvorenom prístupe

Virtuálne stretnutie 30. 3. 2022 o 15.00 hod.


Viac informácií

Byť videný je dôležité aj vo vede. Webinár zacieli na profily v uznávanej databáze

Profily síce poznáme najmä zo sociálnych sietí, ale neznáme nie sú ani pre vedcov a výskumné inštitúcie. Ako im dodať profesionalitu a viditeľnosť konkrétne na jednej z najuznávanejších svetových databáz poradia odborníci. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo webinár, vďaka ktorému to výskumníci aj ich inštitúcie zvládnu jednoduchšie.


Viac informácií

Už nemusí byť otázne, čo prináša ochrana duševného vlastníctva v podnikaní. Potrebné informácie získate od odborníkov

Duševné vlastníctvo predstavuje určitú formu „bohatstva.“ A je v tomto prípade jedno či ste podnikateľ, akademik alebo výskumník.  Nenechávajte ho teda len tak, bez ochrany a možnosti maximalizácie ďalšieho zhodnotenia. Poďte spoločne s odborníkmi zistiť... Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo odborný webinár, kde zaznejú nielen teoretické informácie, ale aj praktické rady.

 


Viac informácií

AKTUÁLNE│ONLINE FORMA PODUJATÍ: Spoločenská zodpovednosť sa týka každej firmy


AKTUÁLNE │Obidva okrúhle stoly prebehnú v online priestore 


Spoločenská zodpovednosť firiem je súčasťou firemnej kultúry každej modernej a silnej obchodnej spoločnosti. U nás býva tradične vnímaná ako forma charitatívnej činnosti. Sú to aktivity financované zo zisku, prípadne dobrovoľníckou prácou zamestnancov.

Spoločenskú zodpovednosť však môžu firmy prejaviť aj v rámci svojej podnikateľskej činnosti, bez dodatočných nákladov, pri dosiahnutí obchodných cieľov.

Za okrúhly stôl si sadnú tí podnikatelia, ktorí reprezentujú úspešné projekty sociálneho podnikania, ale i tí, ktorí zastupujú štandardné firmy. Spoločne budú diskutovať o modeloch spolupráce a vzájomných príležitostiach.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne s Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku pripravuje podujatie, ktorú takúto diskusiu zastreší. 


Viac informácií

Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia výskumu, vývoja a inovácií │ Nový informačný nástroj pre slovenských vedcov a vedkyne

IDEA, akademický think tank pri CERGE-EI, rozšírila svoju internetovú aplikáciu, ktorá vedcom uľahčuje orientáciu vo svete vedeckých časopisov. Interaktívny nástroj umožňuje rýchlo odhadnúť vedecký vplyv časopisov v rámci viac než 200 vedných oborov.

Nové rozšírenie poskytuje slovenským užívateľom možnosť sledovať i časopisy vydávané na Slovensku a zistiť, v ktorých dominantne publikujú slovenskí vedci a vedkyne. Nástroj je založený na citačných indexoch časopisov, ktoré boli a sú dôležitým kritériom vládneho hodnotenia výskumných organizácií. Vedci tak už nemusia zložito pátrať, v ktorých časopisoch sa majú snažiť publikovať. ...


Viac informácií

Európska podpora vedy zacieli na Slovensko

Záujemcovia o európsku podporu v oblasti vedy a výskumu. Tí, ktorí uvažujú o uchádzaní sa o prestížny grant. Už zajtra – 23. februára 2022 - môžu mať odborné informácie k dispozícii „z prvej ruky.“

Európska rada pre výskum (ERC) spoločne s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako sídlom Národných kontaktných bodov (NPC) pre Slovensko, pripravili informačný deň.


Viac informácií

Medzirezortná spolupráca pri sekvenovaní SARS-CoV-2

Sekvenovanie vzoriek sa realizuje za účelom získania informácií o výskyte mutácií vírusu a sledovania zmeny v jeho genóme.

Diagnostiku vzoriek metódou sekvenovania v SR a ich bioinformatické vyhodnotenie vykonávajú pracoviská rezortu zdravotníctva, ako aj rezortu školstva a SAV: Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) s vybranými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva; Vedecký park UK s CVTI SR; Biomedicínske centrum SAV s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK; Martinské centrum pre biomedicínu (Jesseniova lekárska fakulta UK).

Pri sekvenovaní je nevyhnutná efektívna spolupráca rezortu zdravotníctva a školstva – výskumu. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je vďaka podpore dátových úložísk, výpočtových procesov a evidencii do databáz významným partnerom pri národnom sekvencovaní vzoriek a výskume ochorenia COVID-19. Spoločne s ÚVZ SR a Univerzitou Komenského v Bratislave vyvíja iniciatívy na automatizáciu procesov v oblasti spracovania a vyhodnocovania vzoriek zo sekvenovania SARS-CoV-2.


Viac informácií

Občianska veda ide aj na Slovensku. Zistite ako a staňte sa jej súčasťou

Myslíte si, že len vedci môžu robiť vedu? Omyl! Vďaka projektom občianskej vedy môže priložiť ruku k dielu každý z nás. Stačí čas a chuť. Profesionáli, amatéri aj široká verejnosť. Od žiakov, študentov, učiteľov, cez pracovníkov knižníc, múzeí, aktivistov...

Občianska veda je vo svete čoraz obľúbenejší spôsob priblíženia vedy ľuďom a ľudí vede.

Chcete spoznať tento fenomén? Prihláste sa do online kurzu. Pripravilo ho pre vás Centrum vedecko-technických informácií SR s podporou prestížnej univerzity University College London. 


Viac informácií
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>