Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Stručná história chemických prvkov zhrnutá v dokumentárnom filme z dielne CVTI SR

V úvode tohto týždňa film premiérovo priniesla RTVS. Aktuálneho ho nájdete už aj na YouTube. Poučná, a zároveň divácky pútavo spracovaná snímka môže byť tipom aj pre blížiaci sa víkend.

 

Z čoho sa skladá svet okolo nás? Táto otázka ľudí zaujíma po stáročia. Odpoveď na ňu hľadal aj režisér Matej Pok počas natáčania filmu Písmená, ktoré tvoria svet. Nekonečný príbeh chemických prvkov. Jeho film si môžete pozrieť už aj online na YouTube CVTI SR.


Viac informácií

Webináre Web of Science

Určené pre akademickú a vedeckú komunitu, členov redakčných rád a vydavateľov vedeckých časopisov


Viac informácií

Uspieť v Horizonte sa dá. Potvrdiť to môže aj 201 unikátnych slovenských subjektov

Máme rezervy, ale našli sa aj pozitíva. Základom pre úspech v európskom programe Horizont je podnikavosť a chuť uspieť na medzinárodnej úrovni. Hovoria štatistiky slovenskej účasti v tomto kľúčovom európskom programe na podporu vedy a inovácií.


Viac informácií

Na popularizáciu vedy a techniky slúžia aj zážitkové centrá vedy. Na Slovensku už máme aj prvé skúsenosti s úspešným pilotným projektom.

Zvlášť v súčasnej situácii si uvedomujeme, že podporovať budúce generácie v záujme o vedu a techniku je kľúčové pre ďalší rozvoj spoločnosti a riešenie jej problémov. Zabezpečenie efektívnej popularizácie vedy a techniky medzi mladou generáciou je ale spojené s riešením viacerých náročných procesov. CVTI SR na základe predchádzajúcich skúseností už môže povedať, že v tomto prípade je pracovné nadšenie projektového tímu nevyhnutné pre vyvolanie samotného nadšenia pre vedu vo verejnosti. Vzbudiť záujem o technické a prírodovedné smery sa snaží aj prostredníctvom prevádzky Zážitkového centra vedy AURELIUM.


Viac informácií

Levočské múzeum sa špeciálnemu školstvu a liečebnej pedagogike venuje už tridsať rokov. Výročie pripomína aj logo.

Za tri desaťročia sa z historicko-dokumentačného strediska stalo interaktívne múzeum. Trend drží  s požiadavkami súčasných múzejných expozícií a približuje sa tak modernému návštevníkovi. Tradícii ale zostalo verné pri farbách loga, pripomínajúceho jeho výročie.


Viac informácií

Virtuálne študovne – pilotný projekt CVTI SR zabezpečuje prístup k digitalizovanej študijnej a vedecko-výskumnej literatúre aj počas súčasných obmedzení v súvislosti so šírením koronavírusu.

Viac ako 360 tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov je dostupných cez takzvané virtuálne študovne. CVTI SR ich pripravilo na základe spolupráce zo slovenskými univerzitami či SAV, ktorým zabezpečuje technologický prístup k zdigitalizovaným knihám.


Viac informácií

Webináre vydavateľstva Elsevier

Využite možnosť zúčastniť sa webinárov vydavateľstva Elsevier


Viac informácií

„Duševné vlastníctvo a jeho ochrana je ONLINE.“

Získať rešerš či skonzultovať otázku ohľadom ochrany duševného vlastníctva a jeho komerčného využitia je možné aj v súčasnej situácii. Odborníkov oslovte e-mailom alebo cez Skype.


Viac informácií

Informácie o výskume COVID-19 prístupné na jednom mieste ponúka ERA portál Slovensko

Pre zjednodušenie prístupu k informáciám o COVID-19 vo vzťahu k Európskemu výskumnému priestoru, vrátane programu Horizont 2020, pripravilo CVTI SR samostatnú webovú sekciu na ERA portáli Slovensko.


Viac informácií

CVTI SR pomáha v súčasnej situácii. Vyrábajú sa ochranné štíty, vyvíja sa konštrukcia takzvaného „lifeBoxu.“

CVTI SR sa aj praktickou formou zapája do pomoci v súčasnej situácii pandémie. Jeho kreatívna dielňa Fablab pomáha pri výrobe ochranných pomôcok. Distribuovať sa môžu aj vďaka školám zapojeným do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>