Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Horizont Európa – bližšie k vám!

Národná kancelária Horizontu pripravila v spolupráci so slovenskými univerzitami podujatie Horizont Európa – bližšie k vám!


Viac informácií

Info deň výskumných infraštruktúr

Podujatie sa uskutoční dňa 14.9.2023 (10:00 – 14:00 hod.) v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave


Viac informácií

Horizont Európa – bližšie k vám! – Košice

Semináre pre výskumníkov, vedeckých pracovníkov z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkovprojektových oddelení, ale aj pre širšiu vedecko-výskumnú komunitu, 28. – 29. 9. 2023


Viac informácií

Pozývame vás na konferenciu COINTT 2023

Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Registrácia je otvorená


Viac informácií

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin nájdete už aj v databáze EBSCO

Časopis TTb je od augusta indexovaný v databáze EBSCO


Viac informácií

Cestovné granty na Brokerage podujatia

Chcete sa zapojiť do projektov Horizont Európa a hľadáte zahraničných partnerov na spoluprácu?   


Viac informácií

ELSEVIER SUMMER CAMP

Webináre vydavateľstva Elsevier v mesiaci júl


Viac informácií

Návšteva prezidenta euroCRIS v CVTI SR

Dňa 22. 6. 2023 sa v CVTISR uskutočnila prednáška prezidenta medzinárodnej organizácie pre informácie o výskume euroCRIS Dr. Mgr. Jana Dvořáka. Prednáška spojená s odbornou diskusiou bola zameraná na problematiku manažmentu informácií o výskume, ktorej sa pracovníci CVTI SR dlhodobo venujú.


Viac informácií

Pripravuje sa najaktuálnejšia diskusia v oblasti life sciences či biomedicínskeho výskumu. V septembri sa odborníci stretnú na „ XXVIIth Biochemistry Congress 2023

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v úzkej spolupráci s Českou, Maďarskou a Ukrajinskou spoločnosťou s podporou medzinárodnej organizácie FEBS aktuálne pripravuje „ XXVIIth Biochemistry Congress 2023.“


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>