85vyrocie.cvtisr.sk

Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Na výzvu európskeho výskumného priestoru sa pozrú spoločným česko-slovenským pohľadom

Na konci roka bilancujeme, hovoríme o nových výzvach pre nasledujúci rok. Podobné zhodnotenie aj informovanie o nových príležitostiach je pripravené pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa udialo a čo sa bude diať v Európskom výskumnom priestore (ERA).

Slovenskí odborníci v rámci najväčšieho programu na podporu európskej vedy a výskumu – Horizont Európa v spolupráci s českými kolegami pripravili česko-slovenský informačný deň k výzve ERA 2023.

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky (TC AV ČR) nielen zrekapitulujú posledné dva roky výziev ERA, ale podrobne sa budú venovať aj tým pre rok 2023.        

Výstupy výziev ERA v rokoch 2021 a 2022 priblíži CZ – SK informačný deň k výzve ERA. Hodnotné informácie doplnia konkrétne skúsenosti z realizácie úspešných projektov.  


Viac informácií

Program L’Oréal-UNESCO For Women In Science │SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY

Registrácia do 7. ročníka projektu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená. Grant získajú tri výskumníčky.

Finančný obnos vo výške 15 000 eur nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj – to je suma, ktorú si rozdelia ocenené vedkyne v programe L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede.

Spoločnosť L'Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO spustili prihlasovanie do 7. ročníka tohto programu. Finančné prostriedky získajú tri vedkyne do 40 rokov (vrátane), pričom záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť na webe www.prezenyvovede.sk do 31.12.2022.


Viac informácií

Poznáme laureátov ocenenia Cena za vedu a techniku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 už tradične vyvrcholil odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku

Pätnásť výnimočných osobností vrátane troch vedecko-výskumných tímov pôsobí v rôznych oblastiach vedy a techniky, ocenení sú z oblasti popularizácie vedy.

Devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT) po dvoch pandemických rokoch opäť vyvrcholil slávnostným galavečerom pri príležitosti odovzdávania ocenení Cena za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2022 v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave za účasti pozvaných hostí.


Viac informácií

Na konferencii COINTT 2022 boli prvýkrát stanovené ciele na zjednodušenie transferu technológií na Slovensku

Rozbeh inovačného centra podporujúceho spoluprácu akademikov a podnikateľov v banskobystrickom regióne. Nový fond na podporu inovatívnych podnikov vo fáze ich zámeru. Úlohy v Pláne obnovy a odolnosti, ktoré budú riešiť súčasné problémy transferu technológií na Slovensku.

Návod na využitie prístupu Easy Access pre slovenské akademické pracoviská. Aj tieto ciele majú prispieť k ešte intenzívnejšiemu potenciálu akademických pracovísk s cieľom zintenzívnenia ich spolupráce s priemyslom. Tieto a ďalšie ciele uvádzajú závery najväčšej slovenskej konferencie venovanej téme transferu technológií - COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER) 2022.


Viac informácií

Aký prístup zvoliť pri publikovaní kníh? Otvorený

Otvorený prístup a publikovanie formou takzvaného open access je pre odbornú verejnosť významným zdrojom zdieľania a získavania informácií. Akou cestou sa aktuálne „vyberá“ publikovania open access v prípade kníh?

Novinky v publikovaní open access kníh predstaví odbornej verejnosti lektorka Gabriela Fišová z Kontaktnej kancelárie pre Open Access v CVTI SR. Rovnomenný webinár sa bude konať 9. novembra 2022 od 13. do 14. 00 hod. Sledovať ho môžu záujemcovia formou živého vysielania.


Viac informácií

Funguje to! Slovenskí a českí knihovníci hľadajú inšpirácie priamo v praxi

Ako sa v digitálnych zručnostiach vzdelávajú knihovníci u nás, a ako v Čechách? Ako pracujú slovenské a české knižnice s pojmom kreativita? Patria ku knižniciam kreatívne dielne? Aj tieto otázky sa stali témou diskusií slovenských a českých knihovníkov.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci aktivít jeho vedeckej knižnice a kreatívnych dielní navštívilo kolegov v Ústí nad Labem a Prahe.


Viac informácií

V hodnotení výskumu sa chystajú zmeny na európskej úrovni. Odborná diskusia si položí aj otázky ich národného kontextu

Hodnotenie výskumu má prejsť reformou na európskej úrovni. Hovorí o tom dokument v podobe Dohody o reforme hodnotenia výskumu. „Na stôl ju dostanú“ aj odborníci na Slovensku. O národných perspektívach reformy budú diskutovať na seminári v rámci série podujatí EUA. Hostiť ho bude jeden z organizátorov podujatia, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).   


Viac informácií

Čo sa chystá v Európe v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií? Najsilnejší a najväčší európsky program Horizont Európa aktualizuje pracovné programy na najbližšie dva roky

Čo sa chystá v Európe v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií? Najsilnejší a najväčší európsky program Horizont Európa aktualizuje pracovné programy na najbližšie dva roky Najsilnejší európsky program na podporu vedy, výskumu a inovácií Horizont Európa (HE) čaká schvaľovanie nových pracovných programov na roky 2023 - 2024.

O všetkých novinkách, nových výzvach či rozpočtoch budú hovoriť naši odborníci. Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravila dvojdňové online podujatie k návrhom nových pracovných programov programu.


Viac informácií

Etika vo výskume sa stáva súčasťou praxe. Bude mať vlastných „trénerov“ na výskumných inštitúciách

To, že aj slovenská vedecko-výskumná prax bude dodržiavať etické zásady potvrdili kľúčové inštitúcie svojím podpisom deklarácie už minulý rok. Kultúra vedeckej integrity sa však dostáva do praxe aj formou ďalších krokov. Školia sa budúci „tréneri“ vedeckej integrity.


Viac informácií

Aktuálna diskusia Vizionári v Zážitkovom centre vedy Aurelium│PREŽIJÚ MLADÍ ĽUDIA V 21. STOROČÍ?

Za posledné tri roky sa zvýšila osamelosť mladých ľudí v EÚ štvornásobne - 36% mladých sa cíti osamelých. Mentálne choroby u mladých sa za posledných 10 rokov zdvojnásobili. To môže mať katastrofálne následky, ktorých svedkom sme boli aj za ostatný týždeň. Rok 2022 je vyhlásený Európskou komisiou za rok mládeže. Práve počas tohto roka je potrebné upriamiť pozornosť na problémy mladých ľudí. Osamelosť, sociálne siete, mentálne choroby sú kľúčovou paradigmou, v ktorej sú mladí ľudia doslova zacyklení. Ako chce Slovensko na tieto problémy reagovať? Máme plán a riešenia?

Aktuálna diskusia Vizionári v Zážitkovom centre vedy Aurelium│PREŽIJÚ MLADÍ ĽUDIA V 21. STOROČÍ? │24. október 2022 o 11.00 hod.


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>
×