Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Uspieť v Horizonte sa dá. Potvrdiť to môže aj 201 unikátnych slovenských subjektov

Máme rezervy, ale našli sa aj pozitíva. Základom pre úspech v európskom programe Horizont je podnikavosť a chuť uspieť na medzinárodnej úrovni. Hovoria štatistiky slovenskej účasti v tomto kľúčovom európskom programe na podporu vedy a inovácií.


Viac informácií

Na popularizáciu vedy a techniky slúžia aj zážitkové centrá vedy. Na Slovensku už máme aj prvé skúsenosti s úspešným pilotným projektom.

Zvlášť v súčasnej situácii si uvedomujeme, že podporovať budúce generácie v záujme o vedu a techniku je kľúčové pre ďalší rozvoj spoločnosti a riešenie jej problémov. Zabezpečenie efektívnej popularizácie vedy a techniky medzi mladou generáciou je ale spojené s riešením viacerých náročných procesov. CVTI SR na základe predchádzajúcich skúseností už môže povedať, že v tomto prípade je pracovné nadšenie projektového tímu nevyhnutné pre vyvolanie samotného nadšenia pre vedu vo verejnosti. Vzbudiť záujem o technické a prírodovedné smery sa snaží aj prostredníctvom prevádzky Zážitkového centra vedy AURELIUM.


Viac informácií

Levočské múzeum sa špeciálnemu školstvu a liečebnej pedagogike venuje už tridsať rokov. Výročie pripomína aj logo.

Za tri desaťročia sa z historicko-dokumentačného strediska stalo interaktívne múzeum. Trend drží  s požiadavkami súčasných múzejných expozícií a približuje sa tak modernému návštevníkovi. Tradícii ale zostalo verné pri farbách loga, pripomínajúceho jeho výročie.


Viac informácií

Virtuálne študovne – pilotný projekt CVTI SR zabezpečuje prístup k digitalizovanej študijnej a vedecko-výskumnej literatúre aj počas súčasných obmedzení v súvislosti so šírením koronavírusu.

Viac ako 360 tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov je dostupných cez takzvané virtuálne študovne. CVTI SR ich pripravilo na základe spolupráce zo slovenskými univerzitami či SAV, ktorým zabezpečuje technologický prístup k zdigitalizovaným knihám.


Viac informácií

Webináre vydavateľstva Elsevier

Využite možnosť zúčastniť sa webinárov vydavateľstva Elsevier


Viac informácií

„Duševné vlastníctvo a jeho ochrana je ONLINE.“

Získať rešerš či skonzultovať otázku ohľadom ochrany duševného vlastníctva a jeho komerčného využitia je možné aj v súčasnej situácii. Odborníkov oslovte e-mailom alebo cez Skype.


Viac informácií

Informácie o výskume COVID-19 prístupné na jednom mieste ponúka ERA portál Slovensko

Pre zjednodušenie prístupu k informáciám o COVID-19 vo vzťahu k Európskemu výskumnému priestoru, vrátane programu Horizont 2020, pripravilo CVTI SR samostatnú webovú sekciu na ERA portáli Slovensko.


Viac informácií

CVTI SR pomáha v súčasnej situácii. Vyrábajú sa ochranné štíty, vyvíja sa konštrukcia takzvaného „lifeBoxu.“

CVTI SR sa aj praktickou formou zapája do pomoci v súčasnej situácii pandémie. Jeho kreatívna dielňa Fablab pomáha pri výrobe ochranných pomôcok. Distribuovať sa môžu aj vďaka školám zapojeným do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií

CVTI SR aj v súčasnosti pokračuje v popularizácii vedy a techniky

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aj v súčasnej situácii ponúka viacero možností, ako ani v domácej izolácii neprídete o aktuálne informácie a zaujímavosti zo sveta vedy a techniky.


Viac informácií

SLORD: Výskumno-inovačné aktivity štátov EÚ v boji proti koronavírusu. Ťažiskový informačný portál pre projekty programu Horizont 2020 má novú platformu.

Jednotnú informačnú „strechu“ pre projekty programu Horizont 2020 poskytuje Portál Funding & Tenders. Záujemcom aj odborníkom ponúka prehľad o príležitostiach, ktorými disponujú jednotlivé programy riadené Európskou komisiou aj jej ďalšími orgánmi. Aktuálne tiež portál reaguje na súčasnú situáciu pandémie koronavírusu. Jeho nová platforma bude poskytovať prehľad aj o tom, aké výskumno-inovačné aktivity riešia v tomto smere jednotlivé európske krajiny.


Viac informácií
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>