85vyrocie.cvtisr.sk

Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Prístup do archívov

Pre registrovaných používateľov CVTI SR do 9. 6. 2023


Viac informácií

Spolupráca s americkou univerzitou dostala ďalší rozmer

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) neustále prináša inovácie a sleduje aktuálne trendy. Nejde pritom len o zlepšovanie vlastných knižnično-informačných služieb a rozvoj kreatívnych dielní. Aktívna je i spolupráca so zahraničnými inštitúciami.

Intenzívna a dôležitá spolupráca vznikla napríklad s univerzitou, ktorá patrí do rebríčka desiatich najúspešnejších verejných univerzít. CVTI SR podpísalo s Kalifornskou univerzitou v San Diegu (UCSD) memorandum o spolupráci v roku 2022. Aktuálne mohol vďaka vzdelávaciemu výmennému Fulbrightovmu programu medzi USA a Slovenskom navštíviť na niekoľko týždňov Slovensko aj David Minor, riaditeľ programu spracovania výskumných údajov v univerzitnej knižnici UCSD.


Viac informácií

Európa je otvorená otvorenej vede. Kľúčoví hráči sa stretnú na odbornej diskusii

Európa chce zjednocovať prístup k vedeckým informáciám a posilňovať tak otvorenú vedu. Iniciatíva, ktorá to zastrešuje aktuálne plánuje stretnutie všetkých troch spolupracujúcich strán.

Podporiť otvorenú vedu a otvorené inovácie má v Európe aj iniciatíva Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC). Táto sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín i komunít  chce zoskupiť existujúce infraštruktúry vedeckých dát, ktoré sú teraz rozčlenené medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ. Má to uľahčiť a zefektívniť celkový prístup k vedeckým dátam, posilniť šírenie vedeckých dát a poznatkov.


Viac informácií

WEBINÁR│Knihy a iné dokumenty. Ako sú indexované v bibliometrických databázach?

Knihy, konkrétne kapitoly z nich, ale aj konferenčné materiály či informácie o grantoch. Popri časopiseckých článkoch sú dôležitou súčasťou vedeckej literatúry v mnohých oblastiach. Vo vede a výskume s nimi pracujú napríklad inžinieri, informatici, fyzici či matematici.  

Vedecká knižnica CVTI SR pozýva na webinár, ktorý priblíži indexovanie týchto dokumentov v známych blibliometrických databázach.  


Viac informácií

Už čoskoro spoznáme osobnosti slovenskej vedy za rok 2022

Ocenenie za dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok si prevezme už v utorok 16. mája 2023 päť výnimočných osobností.

Podujatie Vedec roka SR každoročne vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Jeho cieľom je spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a upriamiť tak pozornosť verejnosti na najlepšie výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok.


Viac informácií

Sme bližšie k otvorenej vede na Slovensku. Nová zmluva pomôže výskumníkom a podporí vedecké publikovanie

Slovensko podpísalo s etablovaným svetovým vydavateľstvom transformačnú zmluvu vedeckého publikovania. Vďaka tejto spolupráci medzi Centrom vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) a Springer Nature sme o ďalší krok bližšie k naplneniu Open Access mandátu na Slovensku. Publikovať s otvoreným prístupom a navyše bezplatne má pre vedcov veľký prínos. Zároveň slovenská veda bude viditeľnejšia vo svete.


Viac informácií

Transfer technológií opäť téma číslo jeden. Program najväčšieho odborného podujatia k problematike sa už chystá

Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) bude aj tento rok významnou súčasťou konferenčnej jesene. Dvojdňové podujatie privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia. V týchto dňoch sa už črtajú ostré kontúry tematického zamerania a programu konferencie.


Viac informácií

Rodovo férovo. Diskusia o rodovej rovnosti chce nájsť systémové riešenia

Aj Slovensko má záujem aktívne riešiť to, o čom sa stále silnejšie hovorí v rámci Európskeho výskumného priestoru. Aj u nás je snaha vytvárať priaznivejšie pracovné podmienky na výskumných inštitúciách a rodovú rovnosť podporovať systémovými riešeniami. Aktuálne čaká odborníkov v tejto téme a ďalších zainteresovaných intenzívna diskusia na konferencii. 

Hovoriť sa bude viac, ako len o tematicky zameraných iniciatívach. Otvorí sa otázka riešení pre rodovo podmienené násilie či sexuálne obťažovanie. Podčiarkne sa význam rodovo citlivého jazyka no najmä systémových podmienok, ktoré podporia rodovú rovnosť vo výskume a inováciách. Aj taká bude konferencia Férová akadémia.


Viac informácií

WEBINÁR│ Vyhľadávanie preprintov

Vedecká knižnica CVTI SR pozýva záujemcov vyhľadávať v preprintoch. Konkrétne pripravila k tejto téme odborný webinár. Konať sa bude 25. 4. 2023 od 10. 00 do 11. 00 hod. formou živého vysielania. 


Viac informácií

Najlepšie inovácie aj inovátorov hľadá súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

Už desať rokov súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na tie najlepšie inovácie, inovátorov alebo inovátorky či aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. Aj tento rok sa hľadajú tí najlepší. Nominácie vo všetkých troch kategóriách sú otvorené.   

11. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku vyhlasuje tradične Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), prostredníctvom Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).


Viac informácií
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>
×