Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

CVTI SR úspešné v programe Interreg Danube

Centrum vedecko-technických informácií SR bolo úspešné v rámci Programu dunajského regiónu 2021-2027 (Interreg Danube), keď bude koordinovať projekt HARMONMISSIONS, a tiež bude partnerom v projekte Danube GeoHeCo.


Viac informácií

Nedostupnosť databáz ProQuest Central a Ebook Central

V nedeľu 7. 1. 2024 od 4:00 hod. do 9:00 hod.


Viac informácií

Národné tripartitné podujatie EOSC

Národné centrum vedy v Krakove usporiadalo poľské Národné tripartitné podujatie EOSC, na ktorom boli prezentované národné pohľady „rozširujúcich“ sa krajín EÚ na oblasť otvorenej vedy a EOSC.


Viac informácií

Slovak Open Science Forum

CVTI SR organizuje 28.11.2023 v Bratislave medzinárodnú konferenciu o otvorenej vede: Slovak Open Science Forum.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>