85vyrocie.cvtisr.sk

Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

AKTUÁLNE│Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania prebehne v termíne od 6. do 10. 3. 2023

Otvorené vzdelávanie je prístup k vzdelávaniu na báze otvorenosti, dôvery, zdieľania, transparentnosti, flexibility (prispôsobenie učenia potrebám učiacich sa), spolupráce a rovnosti. Snaží sa tiež odstraňovať bariéry, ktoré bránia rôznym skupinám ľudí v prístupe k tradičnému vzdelaniu – či už je to nedostupnosť drahých učebníc, alebo sociálne prekážky. ...

Týždeň otvoreného vzdelávania│6. - 10. 3. 2023


Viac informácií

WEBINÁR│Súčasný stav politík otvorenej vedy vo svete a na Slovensku

Princípy otvorenej vedy sa stávajú čoraz častejšie súčasťou strategických plánov, ktoré si osvojujú rozliční aktéri v rámci ekosystému vedeckého publikovania.

WEBINÁR│Súčasný stav politík otvorenej vedy vo svete a na Slovensku│7. 3. 2023 o 10. 00 hod. živé vysielanie


Viac informácií

Počítajú aj v stotisícoch. Digitalizácia fondov slovenských knižníc rozširuje prístup k informáciám

Pojem Knižnice pre Slovensko (KPS) je už určitým synonymom pre transformáciu verejných knižníc na moderné inštitúcie 21. storočia. Inštitúcie pripravené podieľať sa na riešení výziev digitálnej éry a 4. priemyselnej revolúcie. Koordinátor konzorcia KPS - Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje v tomto smere rôzne aktivity. Patrí k nim aj digitalizácia fondov verejných knižníc. Viete, ktoré historicky najstaršie dielo nájdete v digitálnej knižnici KPS? Viete, ktorá významná encyklopédia dostala digitálnu podobu?  


Viac informácií

Digitálne vzdelávanie či moderné služby v knižniciach. Slovenských a českých knihovníkov spája stále viac tém

Rozvoj knižníc je v ich službách, je v ich aktivitách a je v spolupráci. Aktívne ju podporuje aj vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Na medzinárodnej úrovni je to napríklad i tá s kolegami z brnenskej Moravskej zemskej knižnice. To, čo v máji začalo prvými stretnutiami a nápadmi, dnes pokračuje ďalšími krokmi.          


Viac informácií

WEBINÁR│Potrebujete prehľad v záverečných prácach. Vyhľadávajte doslova s prehľadom

Záverečné a kvalifikačné práce sú dôležitou súčasťou informačných zdrojov nielen pre študentov, ale aj odborníkov. Sú významným sumárom trendov v rôznych oblastiach spoločnosti.

Prehľad týchto prác ponúkajú špecializované databázy a vy môžete s jasným prehľadom v týchto databázach šikovne vyhľadávať. Vedecká knižnica CVTI SR má pripravený webinár, kde tento prehľad získate.   


Viac informácií

Kampaň na podporu bezpečnej akadémie. Podporu vyjadruje aj CVTI SR

Projekt GENDERACTIONplus financovaný z programu Horizont Európa a sesterské projekty v rámci osláv medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede pod záštitou Organizácie spojených národov #IDWGS 2023 spustili kampaň #SafeAcademia zameranú na zvyšovanie povedomia o potrebe vytvárania bezpečného, rešpektujúceho a inkluzívneho prostredia na akademickej pôde pre všetkých.


Viac informácií

Etické správanie sa týka aj vedy a výskumu... Akým spôsobom?

Práca vedca, výskumníka, akademika má byť nielen odborná, založená na pravdivých faktoch, ale aj na etickom správaní, ktoré dáva výsledkom ich práce váhu a dôležitosť.  

Téma výskumnej etiky a vedeckej integrity je celospoločenskou témou naprieč slovenskou aj svetovou vedou a výskumom. Slovensko si pred dvoma rokmi stanovilo konkrétne záväzky formou národnej deklarácie. V praxi sú ich realizátorom signatári. Tu to však nekončí.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako iniciátor významného národného dokumentu nedávno pozvalo na svoju pôdu diskutovať odborníkov o aktuálnom stave, ale aj nových trendoch.  


Viac informácií

WEBINÁR│Citácie a bibliografické odkazy. Uľahčite si to využitím citačných manažérov

Či píšete odborný článok alebo tvoríte väčší vedecký bibliografia je významnou časťou takejto vašej práce. A nie vždy je to je rýchla a jednoduchá záležitosť.

Vedecká knižnica CVTI SR pripravila webinár, v ktorom zistíte, že výborným „pomocníkom“ sú v tomto smere citačné manažéry.      


Viac informácií

AKTUÁLNE│Vedec roka SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 26. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
×