85vyrocie.cvtisr.sk

Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Pozývame vás na konferenciu COINTT 2023

Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Registrácia je otvorená


Viac informácií

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin nájdete už aj v databáze EBSCO

Časopis TTb je od augusta indexovaný v databáze EBSCO


Viac informácií

Cestovné granty na Brokerage podujatia

Chcete sa zapojiť do projektov Horizont Európa a hľadáte zahraničných partnerov na spoluprácu?   


Viac informácií

ELSEVIER SUMMER CAMP

Webináre vydavateľstva Elsevier v mesiaci júl


Viac informácií

Návšteva prezidenta euroCRIS v CVTI SR

Dňa 22. 6. 2023 sa v CVTISR uskutočnila prednáška prezidenta medzinárodnej organizácie pre informácie o výskume euroCRIS Dr. Mgr. Jana Dvořáka. Prednáška spojená s odbornou diskusiou bola zameraná na problematiku manažmentu informácií o výskume, ktorej sa pracovníci CVTI SR dlhodobo venujú.


Viac informácií

Pripravuje sa najaktuálnejšia diskusia v oblasti life sciences či biomedicínskeho výskumu. V septembri sa odborníci stretnú na „ XXVIIth Biochemistry Congress 2023

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v úzkej spolupráci s Českou, Maďarskou a Ukrajinskou spoločnosťou s podporou medzinárodnej organizácie FEBS aktuálne pripravuje „ XXVIIth Biochemistry Congress 2023.“


Viac informácií

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin je súčasťou prestížnej databázy

Odborný časopis zameraný na transfer vedeckých poznatkov, výsledkov vedeckého skúmania do praxe a ich priemyselnoprávnu ochranu – TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin - v apríli tohto roku splnil podmienky pre začlenenie do databázy odborných a vedeckých periodík ProQuest. Po tom, ako bol vo februári 2022 prijatý do databázy DOAJ (Directory Open Access Journals), ide na tomto poli o druhý významný úspech.


Viac informácií

Autá a ekológia. Spojenie, ktoré vyžaduje inovácie

Ekologické inovácie a automobilový priemysel. Téma „číslo 1“ pre pripravovanú konferenciu. Podujatie predstaví výsledky medzinárodného projektu, v ktorom sa cielilo práve na sieťovanie odborníkov, ktorí prispejú k efektívnejšej výrobe áut s benefitom ochrany životného prostredia.        


Viac informácií

V niektorých knižniciach budú inteligentné laboratóriá. SmartLaby a kreatívne dielne hlavnou témou odbornej diskusie knihovníkov

Súčasné trendy a inovatívne aktivity knižníc dominovali v diskusii na tradičnom odbornom knihovníckom podujatí Bibliosféry. Aktuálny ročník otvoril nové témy a ešte intenzívnejšie sa hovorilo o knižniciach, ktoré sú súčasťou konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS).

Konzorcium zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). No a ak verejnosť hľadá spoľahlivý spôsob, ako sa zoznámiť s digitálnou érou a 4. priemyselnou revolúciou, tak knižnice konzorcia sú v tomto prípade tým správnym partnerom.


Viac informácií

Príležitosť pre postdoktorandov a mladých vedcov. Webinár im priblíži možnosti špecializovaného európskeho grantu

Uvažujete, ako posunúť svoje vedecké bádanie? Ako rozbehnúť kariéru vo výskume naplno, zviditeľniť svoj výskum či nabrať skúsenosti s manažovaním vlastného menšieho projektu v európskom kontexte? Alebo naopak, zvažujete pritiahnuť na svoje pracovisko mladý talent a prestížny grant s jednoduchou administratívou? Národná kancelária Horizontu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vás pozýva na online stretnutie na tému Granty MSCA Postdoctoral Fellowship – ako uspieť? Webinár sa uskutoční 1. júna 2023 v čase 9. 30 - 11.30 hod.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
×