85vyrocie.cvtisr.sk

Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

WEBINÁR│ Vyhľadávanie preprintov

Vedecká knižnica CVTI SR pozýva záujemcov vyhľadávať v preprintoch. Konkrétne pripravila k tejto téme odborný webinár. Konať sa bude 25. 4. 2023 od 10. 00 do 11. 00 hod. formou živého vysielania. 


Viac informácií

Najlepšie inovácie aj inovátorov hľadá súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

Už desať rokov súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na tie najlepšie inovácie, inovátorov alebo inovátorky či aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. Aj tento rok sa hľadajú tí najlepší. Nominácie vo všetkých troch kategóriách sú otvorené.   

11. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku vyhlasuje tradične Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), prostredníctvom Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).


Viac informácií

Svoje misie vo vede a výskume má Európa jasne definované. Naši experti hovorili prvýkrát spoločne o národných krokoch

Dve desiatky národných expertov ako zástupcovia organizácii verejnej správy premiérovo spoločne diskutovali o dôležitej téme takzvaných misií EÚ. Prvý neformálny okrúhly stôl hostilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).


Viac informácií

POZVÁNKA│Globálna digitálna knižnica? CVTI SR pozýva na prednášku Švédskej národnej knižnice o autorských právach a cezhraničnom prístupe

Ako môžeme sprístupniť obrovské množstvo kníh z 20. a 21. storočia výskumníkom i širokej verejnosti vzhľadom na zložitosť autorských práv? Švédska národná knižnica (Kungliga biblioteket) Vás pozýva na prednášku, ktorá objasní tému digitalizácie a sprístupňovania literatúry pre širokú verejnosť. Prednáška sa uskutoční v kultúrnom centre Institut suédois v Paríži, no pripojiť sa môžete aj online cez platformu Zoom.


Viac informácií

WORKSHOP│Open Access časopisy

Tie najaktuálnejšie témy, z oblasti publikovania formou otvoreného prístupu už po štvrtýkrát „otvorí“ odborný workshop. Pripravené prezentácie zaujmú nielen vydavateľov open access časopisov.


Viac informácií

WEBINÁR│Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu

Ambíciou každého výskumníka je publikovanie v kvalitnom časopise, pokiaľ možno s medzinárodným ohlasom. Prispievatelia sa potrebujú o časopise dozvedieť čo najviac overených informácií na základe odborného posúdenia. ...

WEBINÁR│Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu │30. 3. 2023 , 10.00 -11.30 hod.


Viac informácií

SLORD│Stretnutie siete IGLO s komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport Mariyou Gabriel

Dňa 28. februára 2023 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie siete IGLO s Mariyou Gabriel, komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport, ktorá bola sprevádzaná zástupcami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD).

IGLO je neformálna sieť kancelárií pre výskum a vývoj sídliacich v Bruseli (Informal Group of RTD Liason Offices, IGLO), ktorej aktívnym členom je aj kancelária SLORD.


Viac informácií

E-kniha previedla svetom vedeckého publikovania už viac ako dve tisícky čitateľov

Vedecká komunikácia, otvorená veda či viditeľnosť výskumu a ďalšie podobné témy „sú v kurze“. Odborná publikácia, ktorá sa venuje týmto oblastiam má i elektronickú podobu. Podľa počtu jej stiahnutí sa stala populárnou publikáciou. Autorský kolektív publikácie z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ju pripravoval aj ako učebný text ku konkrétnemu kurzu.


Viac informácií

„Malá nobelovka“ opäť aj pre Slovensko. Premiérovo smeruje na univerzitu

Byť súčasťou tej najkvalitnejšej európskej vedy či dokonca prezentovať tú najkvalitnejšiu vedu na európskej úrovni nie je pre našich výskumníkov a inovátorov žiaden nedosiahnuteľný cieľ. Po tretíkrát v slovenskej histórii máme „doma“ „malú nobelovku.“


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
×