Výstava Prírodne materiály a štruktúry – inšpirácia pre materiálový výskum

Termín: 23.5.2014, 13:00 - 04.6.2014, 19:00

Výstava je ukončená.

biomimetika plagát

Prírodu vnímame väčšinou v takých rozmeroch, ktoré nám umožňuje naše ľudské oko. Ak máme niekedy možnosť, môžeme si nejaký rastlinný  alebo živočíšny objekt zväčšiť lupou alebo optickým mikroskopem. Už vtedy objavujeme nové štruktúry a žasneme nad ich dokonalosťou a zároveň funkčnosťou.

V posledných dvoch dekádach došlo k búrlivému rozvoju mikroskopických techník, ktoré umožnili pozorovať povrch pevných látok až na atomárnej úrovni.  Aj nové optické mikroskopy posunuli svoje zobrazovacie možnosti do oblasti nanometrov. A elektrónové mikroskopy dokonca posunuli svoje rozlišovacie schopnosti dokonca až do sub-nanometrových rozmerov. Dôsledkom rozvoja všetkých mikroskopických techník je množstvo nových poznatkov o stavbe látok.  Mikroskopie všetkých druhov nám však umožňujú detailne sledovať povrchy a vnútornú štruktúru mikroskopických objektov. Tak nazeráme do mikrosveta, presnejšie až do nanosveta, doposiaľ  nie príliš známého, z ktorého sa môžeme následne inšpirovať. Vedecké odvetvie, ktoré sa inšpiruje prírodou a zaoberajúce sa vytváraním materiálov, alebo konštrukcií odpozorovaných z mikrosveta sa nazýva biomimetika. 

Zaujímavé fotografie vznikajúce pri štúdiu mikro- až nano- štruktúr biologických objektov prináša výstava nazvaná „Prírodne materiály a štruktúry – inšpirácia pre materiálový výskum.“

Inšpirácia prírodou je hybnou silou nielen pre moderný materiálový výskum. Aj v iných oblastiach ľudskej činnosti (informatika, hudba, umenie , matematika) sa vyskytujú biomimetické prístupy.

Týmto oblastiam je venovaný seminár „Biomimetika ispirácia nielen pre materiálový výskum„ ktorý prebehne pred otvorením výstavy.

Seminár: 23. 5. 2014 o 13.00 hod.

Vernisáž: 23. 5. 2014 o 16.00 hod.