Vedecká cukráreň: Procesná technika – moderné spracovateľské technológie

Termín: 21.10.2014, 09:00 - 21.10.2014, 11:00

Hosť: prof. Ing. Marián Peciar, PhD. z Ústavu chemických a hydraulických strojov a zariadení, Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Podujatie sa koná pre prihlásené školy.

Pozvánka

Zdroj: ncpvat.sk