Veda v knihe

Termín: 21.10.2014, 16:00 - 24.10.2014, 18:00

Otvorenie: 21.10.2014 o 16.00 hod.

Výstava je prístupná počas pracovných dní od 22. 10. 2014 do 24. 10. 2014 v čase od 10.00 do 18.00 hod.

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR
        Lamačská cesta 8/A, Patrónka
        811 04 Bratislava 
        výstavná miestnosť /prízemie/


POZVÁNKA