Veda v CENTRE - štvrtok, 25. 10. 2012 o 17,00 h

Termín: 25.10.2012, 17:00 - 25.10.2012, 19:00

Téma:Zdravie a vitalita až do vysokého veku

Hosť: prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc.
Inštitút celoživotného vzdelávania,
Univerzita tretieho veku STU v Bratislave

play

  živé vysielanie z akcie