Veda v CENTRE: Ischémia srdca a civilizačné ochorenia

Termín: 26.11.2015, 17:00 - 26.11.2015, 19:00

Hosť: MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., z Ústavu výskumu srdca SAV v Bratislave

Kedy: 26. novembra 2015
Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR

Pozvánka

Plagát