Veda v Centre: 100 rokov modernej kryštalografie

Termín: 30.10.2014, 17:00 - 30.10.2014, 19:00

Hosť: prof. Ing. Marian Koman, DrSc. z Katedry anorganickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave.

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 2. posch.
Kedy: 30. 10. 2014 o 17.00 hod.

Pozvánka