Sprievodca publikovaním prípadových štúdií & workshop

Termín: 02.10.2013, 14:00 - 02.10.2013, 16:30

Sprievodca publikovaním prípadových štúdií & workshop