Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied

Termín: 15.10.2015, 10:00 - 15.10.2015, 11:30