Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied

Termín: 27.1.2015, 10:00 - 27.1.2015, 11:30

Pozvánka sa seminár