„Pozor na plný vianočný stôl. Obezita je viac ako kozmetický problém.“

Termín: 10.12.2019, 09:00 - 10.12.2019, 11:00

Pozor na plný vianočný stôl. Obezita je viac ako kozmetický problém.“

Na prednáške sa dozvieme viac o tom, čo nám hrozí, ak sa vianočné prejedanie skombinuje s alkoholom, ale aj o tom, čo všetko v skutočnosti ovplyvňuje naše zdravie. Akú rolu pre naše zdravie, mozog či vznik obezity zohráva črevná mikroflóra.  Povieme si, prečo je obezita rizikovým faktorom mnohých ochorení ako cukrovka, vysoký krvný tlak, ochorenie srdca a ciev, pečene, kĺbov či dokonca aj viacerých onkologických ochorení. A  hovoriť budeme aj o tom, čo to znamená zdravo jesť, piť a mať dostatok pohybu.

Dňa 10. 12. 2019 o 9.00 hod. v CVTI SR

MUDr. Adela Penesová, PhD.

lekárka a vedecká pracovníčka v Biomedicínskom centre SAV. Je hlavnou riešiteľkou medzinárodných, národných ako aj EÚ projektov so zameraním na výskum obezity, diabetu, hypertenzie a sklerózy multiplex. Dva a pol roka pracovala v "National Institute of Health (NIH)“ vo Phoenixe v USA, v sekcii pre výskum obezity a diabetu (NIDDK). Je jednou zo zakladajúcich členov a prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP). Napísala viac ako 75 odborných a vedeckých článkov. Je tiež odbornou garantkou nutričného softvéru PLANEAT (www.planeat.sk). Svoje poznatky odovzdáva aj mladej generácii budúcich lekárov na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave, kde učí patologickú fyziológiu.

 

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje

v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie).