OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI / O tvorcoch architektúry dlhého storočia

Termín: 26.9.2019, 17:00 - 26.9.2019, 19:00

Pozývame vás do septembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo je 19. storočie v architektúre označované ako tzv. dlhé storočie, čím je výnimočné, v čom spočíva jeho špecifickosť a rozmanitosť, a akú úlohu v ňom zohrali samotní architekti, stavitelia či mecenáši. Predstavíme výnimočných tvorcov architektúry, ktorí sú doslova fenoménom v ére dlhého storočia nielen v našom regióne, ale aj v širšom európskom kontexte.

Vo štvrtok 26. 9. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom uznávaná vedkyňa, architektka, historička a pedagogička architektúry, prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa špecializuje na výskum dejín architektúry 19. storočia a je autorkou aj prvej vedeckej monografie o architektúre 19. storočia na Slovensku. Okrem viacerých významných ocenení, ktoré získala za doterajšiu vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, bola v tomto roku nominovaná aj na Slovenku roka 2019 v kategórii veda a výskum.   OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI /O tvorcoch architektúry dlhého storočia    / plagát

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2019. Európska noc výskumníkov 2019 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu. Festival sa uskutoční v piatok 27. septembra 2019 v 5 slovenských mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie grantová zmluva č. 818109 a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR.