Obávaný strašiak leta – Kliešť

Termín: 30.6.2016, 17:00 - 30.6.2016, 19:00

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o našom najznámejšom parazitovi – kliešťovi, ktorý nepochybne patrí k obávaným strašiakom leta pre návštevníkov prírody.

Vo štvrtok 30. júna 2016 o 17.00 hod. privítame významného slovenského vedca – biológa a popredného parazitológa doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach a vedúceho Oddelenia vektormi prenášaných nákaz. Rozpovie nám životný príbeh kliešťa, ako krv cicajúceho parazita.

Pozvánka

Plagát