Národný deň a diskusia k Nástroju pre MSP v programe Horizont 2020

Termín: 16.5.2017, 13:00 - 16.5.2017, 16:30

Národný deň k Nástroju pre MSP v H2020 sa uskutoční 16. mája 2017 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), kde pôsobí i Kancelária národných kontaktných bodov pre Horizont 2020.

TÉMY:

 • o schéme SME Instrument – ako naozaj funguje,
 • o výsledkoch, ktoré dosiahli slovenské a európske firmy,
 • v čom sú najčastejšie problémy a zlyhania návrhov projektov,
 • aké sú príbehy úspešných slovenských firiem – čo fungovalo a v čom mali problémy,
 • čo očakávajú a ako hodnotia projekt hodnotitelia,
 • čo prináša firme koučing od inovačných manažérov s medzinárodnými skúsenosťami,
 • akú ďalšiu podporu môžu firmy okrem financií a koučingu očakávať.

PREDBEŽNÝ PROGRAM:

(13:00 – 16:30)

PANEL 1: BACKSTAGE
Pohľad zo zákulisia na SME Instrument – ako funguje, aké má výsledky, aké sú plány do budúcnosti, akú podporu môžu firmy získať, vám sprostredkujú:

 • Ivan FILUS, inovačný expert BIC Bratislava/CVTI SR, národný kontaktný bod pre oblasť Innovation in SMEs v programe Horizont 2020, Key Account Manager pre koučing SME Instrument, Enterprise Europe Network
 • Rastislav BAĎURA, Octigon, a.s., národný delegát programového výboru Innovation in SMEs
 • Adéla HRADILOVÁ, International Funding Officer v JIC Brno, inovačný expert

PANEL 2: ON STAGE
Pohľad hlavných aktérov schémy SME Instrument – skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania vám odovzdajú:

 • Pavol MIŠKOVSKÝ, CEO SAFTRA Photonics s.r.o., úspešný slovenský účastník SME Instrument – Fáza 2 (projekt NANOSCREEN)
 • Matej URAM, Head of Business R-DAS s.r.o., úspešný slovenský účastník SME Instrument – Fáza 1 (projekt OneCard)
 • Jaroslav ĽUPTÁK, investičný manažér Neulogy Ventures, hodnotiteľ návrhov projektov SME Instrument
 • Jaroslav KRAMÁŘ, inovačný kouč, ktorý realizoval desiatku koučingov pre firmy v rámci SME Instrument a niekoľko stovák koučingov v USA a Kanade


Registrácia: online registračný formulár – bezplatná registrácia; prihlasovanie do 10.5.2017


http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/sme-instrument-2017-narodny-den-a-diskusia-k-pre-msp.html?page_id=3099

https://innonews.blog/sme-instrument-2017/