Mraky nad jurským parkom - Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov

Termín: 31.1.2019, 17:00 - 31.1.2019, 19:00

Pozývame vás do januárovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o jurskom období vývoja našej Zeme, v ktorom ovládli takmer celú našu planétu najväčšie a najznámejšie tvory, aké kedy žili. Budeme hovoriť o vrcholoch a krízach života dinosaurov, ale aj o tom, prečo napriek mnohým novým faktom a poznatkom o tejto dobe, vieme stále málo o ich vtedajšom svete.

Vo štvrtok 31. 1. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom významný slovenský vedec, geológ a paleontológ, doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave. Je jedným z prvých slovenských vedcov, ktorí objavili odtlačky  stôp dinosaurov v našich Vysokých Tatrách.

Predmetom jeho vedeckého záujmu je v súčasnosti výskum triasovo-jurského masového vymierania pred vyše 200 miliónmi rokov i zmeny prostredia na hranici jurského a kriedového obdobia pred 145 miliónmi rokov.  

Jurské obdobie bolo kľúčovou dobou pre rozvoj druhohorného života na Zemi. Pred dvesto miliónmi rokov skončila epocha suchej triasovej klímy a na Zemi prevládlo mokré, pomerne teplé podnebie. Veľké zvraty životných podmienok neprežili posledné relikty prvohorných tvorov, ani väčšina krokodílovitých archosaurov, ktoré vládli povrchu kontinentov. Moci sa tak mohli ujať dinosaury, ktoré sa vedeli prispôsobiť životu v najrôznejších prostrediach od rovníka až po polárne kraje, na náhorných planinách, v lesoch, riečnych dolinách, jazerných kotlinách i na morských pobrežiach. Čoskoro ovládli suchú zem, vodu i vzduch a viaceré z nich sa stali najväčšími  tvormi, aké kedy na suchej zemi žili. Napriek veľkej popularite tvorov z tejto doby sa stále objavujú nové fakty a poznatky, z ktorých vysvitá ako málo vieme o vtedajšom svete. Skutočne všetky dinosaury vymreli ? V koľkých bioprovinciách žili ? Ako ovplyvňovala vtedajší svet vnútorná dynamika Zeme ? Ako na vývoj podnebia i suchej zeme vplýval režim oceánskych prúdení ? Aký účinok na živý svet mali zrážky Zeme s kozmickými telesami dopadajúcimi na jej povrch ?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

VEDA V CENTRE: Mraky nad jurským parkom - Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov (pozvánka) 

plagát