Mimoriadne až extrémne prejavy počasia na Slovensku. Čo od neho ešte môžeme očakávať?

Termín: 19.2.2019, 09:00 - 19.2.2019, 11:00

V prednáške budeme hovoriť o anomáliách a tendenciách v časových radoch výsledkov meteorologických meraní na Slovensku. Pozornosť zameriame na meteorologické prvky a ich charakteristiky, s ktorými je spojený aj výskyt niektorých nebezpečných poveternostných javov. V meniacich sa klimatických podmienkach v regióne Európy, kde sa nachádza aj Slovensko, budeme hľadať odpoveď na otázku či je vnímanie výskytu extrémnych, resp. mimoriadnych prejavov počasia, iba subjektívnou záležitosťou alebo je to objektívny dôsledok zmeny, ktorá vplýva na počasie a klimatický systém Zeme.

V utorok 19. 2. 2019 o 9.00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke v Bratislave

Hosť:

RNDr. Pavel Faško, CSc., klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave

RNDr. Pavel Faško, CSc. ukončil v roku 1983 štúdium fyzickej geografie a kartografie so špecializáciou na hydrológiu a klimatológiu na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 1983 pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave, v odbore Klimatologická služba. V roku 1992 obhájil dizertačnú prácu na tému Analýza štruktúry zrážkového poľa na Slovensku a v roku 2001 získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa.

V klimatológii sa dlhodobo venuje problematike, ktorá  súvisí s atmosférickými zrážkami a snehovou pokrývkou. Spolupracuje s príbuznými vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, a zároveň pôsobí na niektorých vysokých školách ako vedúci, resp. oponent bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Ako spoluautor sa podieľal na vydaní Klimatického atlasu Slovenska.