Informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu

Termín: 26.10.2015, 08:30 - 26.10.2015, 15:00

Dňa 26.10.2015 sa v B-klube Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) uskutoční informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Informačný deň organizuje EIT v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SRMinisterstvom hospodárstva SR. Hlavným cieľom podujatia je informovať predstaviteľov univerzít, výskumných centier a podnikov o možnostiach zapojenia sa do aktivít EIT a o pripravovanej výzve EIT v roku 2016.

PROGRAM: Informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu

AGENDA:     European Institute of Innovation & Technology (EIT) Awareness Day in Slovakia