Informačný deň - Európske výskumné infraštruktúry

Termín: 02.2.2018, 09:00 - 02.2.2018, 12:45

Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry sa zameria na nový pracovný program pre roky 2018/2019 ako aj pravidlá a výzvy, ktoré sprevádzajú fungovanie a služby, ktoré poskytujú Európske výskumné infraštruktúry. Prinesie vysvetlenia o využití výskumných infraštruktúr nielen pre priamych príjemcov grantov v H2020. Informačný deň je určený pre širokú vedecko-výskumnú komunitu.

Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu ResInfra@DR realizovaného prostredníctvom Interreg DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME. 

program - Informačný deň - Európske výskumné infraštruktúry