Hodnota duševného vlastníctva v procese transferu technológií

Termín: 19.3.2014, 08:30 - 19.3.2014, 15:00

Hodnota duševného vlastníctva v procese transferu technológií je názov odborného seminára, ktorý pre Vás pripravuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR v spolupráci s Licensing Executives Society Česká republika. Odborný seminár sa bude zaoberať témami vzťahujúcimi sa na predmet duševného vlastníctva z pohľadu jeho zhodnotenia v praxi.

Viac informácií o témach nájdete v programe podujatia.

registrácia na podujatie

pozvánka