Februárová Vedecká cukráreň: Patenty ako základ pre inovácie a pokrok

Termín: 20.2.2018, 9:00 - 20.2.2018, 11:00

Februárová Vedecká cukráreň:

Patenty ako základ pre inovácie a pokrok

Hosť:

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Hovorí sa, že keď chcete byť úspešní v podnikaní, buď budete v súťaži ekonomicky silní a výrobne efektívni, alebo prídete na trh s niečím novým. A práve tá druhá podmienka je hybnou silou výskumu profesora Šooša. Za jeho vynálezcovskú činnosť mu Úrad pre ochranu duševného vlastníctva udelil viac ako 50 patentov a úžitkových vzorov a ročne k nim pribúdajú 3-4 nové. Cieľom prednášky hosťa je ukázať mladému publiku patenty, ktoré realizoval. Hosť bude hovoriť o skúsenostiach a problémoch pri zavádzaní a realizácii patentov. Hosť študentom ponúkne svoj pohlaď na to ako je na tom Slovensko v porovnaní so svetom z pohľadu ochrany duševného vlastníctva, vymožiteľnosti práv a podpory štátu pri zavádzaní nových myšlienok do praxe.       

O prednášajúcom:

Profesor, Ing. Ľubomír Šooš, PhD. je od roku 2007 s malou prestávkou dekanom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte sa profesionálne venuje najmä výskumu a vývoju konštrukčných časti a uzlov strojov a technologických liniek určených na zhodnocovanie odpadov. Za svoju vynálezcovskú činnosť získal prestížnu cenu Jána Bahýľa.