Elektronika včera, dnes a zajtra – od diódy po nanosenzory

Termín: 24.5.2016, 9:00 - 24.5.2016, 11:00

Žijeme v dobe informačných technológií. Málokto z dnešnej mládeže si uvedomuje, že vo svojom tablete či telefóne ukrýva väčší výkon, než mala k dispozícií bežná univerzita pred 20 rokmi. Počas prednášky budeme hovoriť aj o princípe diódy a tranzistora a tiež aj o spôsobe, ako tieto prvky viedli k vzniku integrovaných a logických obvodov, procesorov, laserov, atď. Zameriame sa aj na to, ako polovodiče menia náš svet a prečo nastal čas, aby sme my zmenili ich - pomocou nanotechnológií. Dostaneme tým prvky s úplne novými možnosťami využitia.

Hosťom vedeckej cukrárne bude RNDr.  VLADIMÍR CAMBEL, DrSc. riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV

RNDr.  VLADIMÍR CAMBEL, DrSc.,  vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave – odbor Fyzika tuhých látok. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave. Počas svojej vedeckej kariéry sa venoval najmä počítačovým simuláciám rôznych efektov v polovodičových a magnetických štruktúrach, ako aj návrhu a vývoju rôznych polovodičových a magnetických súčiastok a senzorov. Tieto charakterizoval rôznymi modernými technikami (sondovými mikroskopmi, v silnom magnetickom poli, pri nízkych teplotách). Medzi tieto súčiastky/štruktúry patria CCD obvody, Hallove senzory, hroty magnetických mikroskopov, magnetické nanočastice so zníženou symetriou, 2D materiály a iné. Výsledky svojej práce publikoval približne v 90 článkoch. Úzko spolupracuje aj s Drexel University vo Philadelphii v USA.