Popularizácia vedy a techniky v spoločnosti

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR, to je viacero podujatí a množstvo rôznych iných aktivít, vďaka ktorým je veda a technika bližšie k verejnosti.

Kolektív NCP VaT získal v roku 2016 ocenenie Cena za vedu a techniku, v kategórii Popularizátor vedy. 

www.ncpvat.sk

   

Posledný update stránky: 2018-12-10 10:25