80.VÝROČIE

 

"CVTI SR píše svoju históriu už od roku 1938. Vtedy ešte len ako formujúca sa súčasť Slovenskej vysokej školy technickej Dr. M.R. Štefánika v Košiciach, neskôr ako samostatná Slovenská technická knižnica a od roku 1996 ako Centrum vedecko-technických               informácií SR.

Vyjadrené číslom, už 80 rokov podpory vedy na Slovensku."

Už 80 rokov podpory vedy na Slovensku


 80. VÝROČIE V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI CVTI SR 


Posledný update stránky: 2018-07-30 12:05