Podujatia

<< < | 1 | 2 | > >>

Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

28.9.2017, 17:00

Pozývame vás do septembrovej  vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o minulom i súčasnom vývoji tatranských plies v kontexte morfodynamických procesov v ich povodiach. Téma septembrovej kaviarne sa viaže na Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj 2017, ktorý sa zameriava najmä na ochranu životného prostredia, na ochranu prirodzených procesov v prírode a na biodiverzitu s ohľadom na rozvoj tzv. mäkkej turistiky, ktorá nepoškodzuje prírodné prostredie.

Viac informácií


Informačný deň iniciatívy EUREKA

05.10.2017, 09:00

Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR pozýva 5. októbra 2017 na Informačný deň EUREKA.

Viac informácií


<< < | 1 | 2 | > >>