Registrácia používateľov a vydávanie knižničných pasov

Lamačská cesta 8A, 1. poschodie; tel.: 02/ 69 253 145

Helpdesk (8.30 - 16.00 h)
tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica(at)cvtisr.sk

 

pondelok - štvrtok: 10.00 – 18.00 h
piatok:   8.00 – 16.00 h
O prípadných zmenách prevádzky informujeme v aktualitách

 

Používateľom CVTI SR sa môže stať každý záujemca nad 15 rokov veku po zaregistrovaní a získaní knižničného pasu.
Akceptujeme študentské karty vydávané VŠ a knižničné pasy vydané knižnicami v SR zapojenými do projektu "Knižničný pas" (napr. Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústredná knižnica SAV). V takýchto prípadoch vám stačí v CVTI SR sa len zaregistrovať za používateľa. Ak ste naším používateľom a vystavíme vám náš knižničný pas, môžete ho využiť aj v iných knižniciach.

Knižničný pas CVTI SR - sa vydáva na základe:

  • vyplnenej prihlášky používateľa,
  • predložení platného preukazu totožnosti na overenie uvedených údajov,
  • registrácie používateľa v evidencii používateľov.

Knižničný pas CVTI SR je neprenosný a jeho platnosť je 365 dní odo dňa registrácie. Po uplynutí tejto lehoty treba platnosť knižničného pasu predĺžiť najneskôr do 365 dní; údaje o používateľoch sa uchovávajú (v zmysle GDPR) len po túto dobu. Potom už je možná len opätovná registrácia. Platnosť knižničného pasu sa predlžuje pri osobnej návšteve alebo alebo žiadosťou na mail kniznica@cvtisr.sk.

Registrácia automaticky oprávňuje aj k vzdialenému prístupu do elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov).
 
Pre záujemcov výlučne o prístup do e-zdrojov je možná online registrácia na vzdialený prístup do e-zdrojov.

 Podrobné podmienky registrácie sú uvedené v Knižničnom a výpožičnom poriadku CVTI SR.

Posledný update stránky: 2021-09-06 14:46