Postup pri prihlasovaní sa do vzdialeného prístupu k e-zdrojom CVTI SR

Návod na prihlásenie sa na používanie služby Bookport

VIDEONÁVOD 


Návod na prihlásenie sa k e-zdrojom:

1. Z ponuky „licencované e-zdroje“ (na vstupnej obrazovke E-ZDROJE) zvoľte ľubovoľný e-zdroj.

2. Po kliknutí na ľubovoľný e-zdroj sa objaví prihlasovacia tabuľka, do ktorej je potrebné zadať svoje používateľské meno (číslo knižničného pasu) a heslo.

3. Po zadaní údajov budete presmerovaný na stránku zvoleného e-zdroja. Z hlavnej ponuky e-zdrojov môžete následne zvoliť aj ďalšie e-zdroje, do ktorých budete prihlásený už automaticky.  

 

Upozornenie: pre prihlasovanie v systéme HAN neplatia heslá zo systému EXPROXY.

Pozrite si aj VIDEONÁVOD

Návrat do e-zdrojov

Posledný update stránky: 2021-11-26 11:24